Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností

Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI

Co vás v kurzu čeká

Materiál předkládá nezávazná doporučení Knihovny UTB k využívání nástrojů umělé inteligence („artificial intelligence“ – AI) a jejich citování při plnění studijních povinností na UTB. Navazuje na Stanovisko UTB k nástrojům AI. Využití nástrojů AI v akademickém prostředí není právně zakázáno a tyto nástroje se stávají běžnou součástí akademické práce, studia i bádání. Ale je nutné dbát na jejich etické využívání a chovat se transparentně, tj. pravdivě přiznat, když jsou některé výstupy inspirovány či vytvořeny pomocí nástrojů AI.

Studenti by se měli seznámit s principy deklarace a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností a tvorbě svých prací, která jsme pro vás připravili souhrnně na jednom místě.

Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI

Modules

Moduly kurzu ke studiu