APA

Citační styl APA známý ve společenských vědách k citování textu vygenerovaného pomocí AI přistupuje jiným způsobem. Cituje nástroj, který text vygeneroval, ale způsob a důvod použití AI je pak popsán v samotném textu. Relace a prompty zadané AI nástroji jsou součástí příloh práce.[8]

Příklad textu práce se zadáním pro ChatGPT

Po zadání dotazu „Jaký je rozdíl mezi levou a pravou hemisférou mozku?“, ChatGPT upozornil na různé specializace a funkce obou hemisfér a zároveň zdůraznil, že ačkoliv existují popsané rozdíly mezi levou a pravou hemisférou, obě jsou zároveň vzájemně propojeny a spolupracují, proto rozdělení na levý a pravý mozek není úplně přesné. (OpenAI, 2023; viz Příloha A s plným přepisem relace).

Příklad citace podle APA

OpenAI. (2023). ChatGPT (Nov 5 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat


[8] Více informací na:
McADOO, Timothy. How to cite ChatGPT? Online, blogový příspěvek. In: APA style. April 7 2023, last updated February 23, 2024. Dostupné z: https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností