Metodický materiál pro vedoucí diplomových seminářů UTB

Metodický materiál pro vedoucí diplomových seminářů UTB ve Zlíně

Co vás v kurzu čeká

Jste vedoucím diplomového semináře pro studenty závěrečných ročníků? Nebo jste vedoucí závěrečných prací na UTB? V následujícím metodickém materiálu právě vám nabízíme podrobný přehled problematických oblastí, se kterými se studenti v posledních ročnících potýkají a se kterými se na nás jako na knihovnu obrací. Materiál je rozdělen do čtyř tematických oblastí:

  1. literatura a dostupnost zdrojů, 
  2. název, abstrakt a klíčová slova,
  3. citace a citování,
  4. odevzdání práce a plagiátorství.

Cílem knihovny je poskytovat končícím studentům maximálně přesné informace, které je v průběhu psaní závěrečných prací zajímají, a to buď prostřednictvím kurzů, které sama pořádá, nebo pomocí akademických pracovníků na všech fakultách. Ucelený pohled na problematiku by měl všem vedoucím usnadnit hledání a následné předávání správných informací.

Metodický materiál pro vedoucí diplomových seminářů UTB

Modules

Moduly kurzu ke studiu