ČSN ISO 690:2022

Mezioborová citační norma ČSN ISO 690:2022, která je platná od 1. 12. 2022 a která je zároveň doporučenou citační normou na UTB, neobsahuje konkrétní pravidla pro citování výstupů AI. Na základě doporučení odborného týmu společnosti Citace.com, která se zabývá problematikou citování a plagiátorství a která stojí za oblíbeným citačním manažerem Citace PRO, se kloníme k názoru, že v současné době rozvoje AI a používání výstupů těchto nástrojů v odborných textech je v případě ČSN ISO 690:2022 nejvhodnější citovat konkrétní relaci či dotaz jako příspěvek na webu (mimo sociální sítě).[5]

Obecná struktura citace

Autor dotazu. [Název]. Online. In: Název služby. Verze, Datum vytvoření obsahu. Dostupné z: služba/distributor, URL/URI. [datum citování].

 [Název] – název je uveden v hranatých závorkách, protože je uměle vytvořený. Názvem většinou bude přímo samotný dotaz, popř. zkrácená forma dotazu.

  • Název služby – služba, kterou jste k vygenerování odpovědi na dotaz použili, např. ChatGPT.
  • Služba/distributor – tvůrce služby, kterou jste k vygenerování obsahu použili, např. u ChatGPT to bude OpenAI.

Příklad zadání pro ChatGPT

Kdy citovat ChatGPT?

Parafrázování generovaného textu

Citování a odkazování na informace získané pomocí nástroje ChatGPT by měl autor práce zvážit ve chvíli, kdy chce do své práce, výzkumu či publikace začlenit obsah tímto nástrojem vygenerovaný. Měl by přitom dbát na zásady dobré etické praxe a mít na paměti autorská práva (Novák, 2024).

 Příklad základní citace podle ČSN ISO 690:2022

NOVÁK, Jan. [Kdy citovat chatGPT?]. Online. In: ChatGPT. February 13 Version, 18. 3. 2024. Dostupné z: OpenAI, https://chat.openai.com/share/59bf4b4d-877e-4af8-b442-bbc3e5656d7c. [cit. 2024-03-18].


[5] Více informací na:
KYTNEROVÁ, Markéta. Jak citovat ChatGPT. Online, blogový příspěvek. In: Citace.com. 12. 10. 2023. Dostupné z: https://www.citace.com/blog/ChatGPT. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností