Licencované elektronické informační zdroje

Licencované elektronické informační zdroje

Co vás v kurzu čeká

Licencované databáze, elektronické knihy a elektronické časopisy jsou informační zdroje, které univerzitní knihovna platí. Jedná se o výběr prestižních zdrojů, které tematicky korespondují s profilem naší univerzity. Právě tyto zdroje by proto měly být využívány nejvíce. Většina z nich je dostupná z univerzitní sítě. Část licencovaných databází je vázána na heslo nebo přístup z určitého počítače.

Přistupovat k těmto zdrojům můžete přes portál informačních zdrojů, který umožňuje prohledávat veškeré elektronické zdroje najednou a následně pracovat s výsledky. Na portálu je dostupný i seznam databází s přímými odkazy.

Seznam elektronických informačních zdrojů ezdroje.k.utb.cz vám nabízí na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ), které jsou dostupné na UTB (přístup k tomuto seznamu funguje i z domova, není potřeba si nic dopředu nastavovat).

S vyhledáváním, výběrem vhodného zdroje nebo rešeršemi vám rádi pomůžeme na e-mailu reserse@k.utb.cz.

Licencované elektronické informační zdroje

Modules

Moduly kurzu ke studiu

Seznam lekcí Název lekce
Lekce 1 Elektronické databáze
Lekce 2 Ebsco
Lekce 3 Web of Science
Lekce 4 ProQuest Central
Lekce 5 Scopus
Lekce 6 ScienceDirect
Lekce 7 SpringerLink
Lekce 8 Další multioborové databáze
Lekce 9 Ekonomie
Lekce 10 Chemie
Lekce 11 Environmentální vědy
Lekce 12 Humanitní vědy
Lekce 13 Lékařství
Lekce 14 Sociální vědy
Lekce 15 Technika
Lekce 16 Umění
Lekce 17 Výchova a vzdělávání
Lekce 18 Zemědělství a potravinářství
Lekce 19 Použité zdroje