Závěr a použité zdroje

Využití nástrojů AI v akademickém prostředí není právně zakázáno, ale je nutné dbát na jejich etické využívání. Jak uvádí Stanovisko UTB k nástrojům umělé inteligence zmíněné v úvodu tohoto doporučení, „akademická půda je svobodnou platformou pro vyvíjení a zkoušení nových technologií, ale vždy v mezích zákonů dobrých mravů.“

Použité zdroje

Tato doporučení vychází z následujících dokumentů:

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností