Jak citovat podle APA

Jak citovat podle APA

Co vás v kurzu čeká

Existuje mnoho způsobů citování (tzv. citačních stylů). Tento kurz se zaměřuje na to, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak vytvořit citaci podle citační normy APA. Citační styl APA (American Psychological Association) se používá zejména ve společenských vědách, např. v psychologii, pedagogice a další.

Kurz seznamuje se zásadami při tvorbě citací, základními prvky v citaci podle stylu APA i doporučenou strukturou bibliografických citací pro tištěné a elektronické dokumenty.

Pokud si nevíte rady a potřebujete s citacemi a citováním pomoct, ozvěte se nám na e-mail citace@k.utb.cz. Na tomto e-mailu se také můžete domluvit na individuální konzultaci s knihovníkem. Zpravidla tato konzultace spočívá v kontrole již vytvořených citací ve školní práci, jejich opravě a pomoci s tvorbou citací u problematických typů dokumentů. Cena této služby je 300 Kč za 1 hodinu.

Tento kurz vznikl na základě webináře "Jak citovat podle APA", který byl připraven v rámci Strategického projektu UTB ve Zlíně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204) .

Modules

Moduly kurzu ke studiu

Seznam lekcí Název lekce
Lekce 1 Co je APA?
Lekce 2 Základní struktura citace a jednotlivé prvky
Lekce 3 Uvádění stran v odkazu na citaci
Lekce 4 Sekundární citování
Lekce 5 Tvorba seznamu použité literatury
Lekce 6 Příklady citací u tištěných zdrojů
Lekce 7 Příklady citací u elektronických zdrojů
Lekce 8 Citační manažer Citace.com a APA
Lekce 9 Ke stažení