Chicago

V humanitních a společenských vědách je oblíbený také citační styl The Chicago Manual of Style, který uvádí, že je nutné odkazovat na nástroj AI a to pokaždé, když použijete jeho výstup ve své práci. Opět by se měla citovat konkrétní relace nebo dotaz položený umělé inteligenci.[7]

Příklad zadání pro ChatGPT

Jaký je rozdíl mezi levou a pravou hemisférou mozku?

Parafrázování generovaného textu

Levá i práva hemisféra mozku mají různé specializace a funkce, nicméně i přes existující rozdíly mezi levou a pravou hemisférou, obě jsou zároveň vzájemně propojeny a spolupracují, proto rozdělení na levý a pravý mozek není úplně přesné (ChatGPT, March 7, 2023).

Příklad citace podle Chicago

ChatGPT, odpověď na „Jaký je rozdíl mezi levou a pravou hemisférou mozku?“, March 7, 2023, https://chat.openai.com/chat.


[7] Více informací na:
Citation, Documentation of Sources: How do you recommend citing content developed or generated by artificial intelligence, such as ChatGPT? Online. The Chicago Manual of Style. 2023. Dostupné z: https://www.chicagomanualofstyle.org/qanda/data/faq/topics/Documentation/faq0422.html. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností