Prohlášení o přístupnosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín (dále jako „UTB“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na toto webové sídlo: iva.k.utb.cz.

Stav souladu

Uvedené webové sídlo je částečně v souladu požadavky stanovenými zákonem č. 99/2019 Sb. a mezinárodním standardem přístupnosti WCAG 2.1 z důvodu výjimek uvedených níže. Webové sídlo je aktualizováno a dále vyvíjeno za dodržování postupů a zásad přístupnosti tak, aby se s jejich obsahem mohli seznámit i uživatelé se specifickými potřebami.

Webové sídlo bylo vytvořeno s důrazem na maximální přístupnost obsahu a funkčnost pro všechny uživatele. Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3). Webové sídlo je přístupné i po vypnutí javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace. Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů.

Velikost textu lze libovolně měnit kolečkem myši s přidrženou klávesou CTRL.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Není k dispozici alternativa pro video záznamy. (Pravidlo 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené))

 

Další formáty

Na webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office či Libre Office a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 30. 6. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 1. 7. 2020. Při tvorbě tohoto webového sídla a tohoto prohlášení bylo postupováno podle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Návštěvníkům webového sídla je k dispozici uživatelská podpora, kterou mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu sluzby@k.utb.cz v případě dotazů či problémů spojených s přístupností webu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou uživatelské podpoře, má návštěvník možnost obrátit se na ředitele Knihovny UTB ve Zlíně prostřednictvím e-mailu reditel@k.utb.cz.

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Knihovna
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, Česká republika

Telefon: +420 576 032 889
E-mail: sluzby@k.utb.cz