Stanovisko UTB k nástrojům AI

Doporučení Knihovny UTB navazuje na Stanovisko UTB k nástrojům umělé inteligence (AI), které bylo vydáno 15. května a které mimo jiné uvádí, že:

  • „Považuje vlastní myšlení a vlastní práci za zásadní, používání nástrojů AI by mělo být pouze podpůrné či doplňkové.“
  • „Vydávání výsledků AI v doslovné či upravené podobě za vlastní dílo považuje za plagiátorství.“
  • „Upozorňuje na nebezpečí spojená s nekritickým přijímáním výsledků AI.“[1]

[1] Stanovisko je citováno podle:
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Stanovisko Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně k nástrojům umělé inteligence. Online. In: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 15. května 2023. Dostupné z: https://www.utb.cz/aktuality-akce/stanovisko-univerzity-tomase-bati-ve-zline-k-nastrojum-umele-inteligence/. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností