Šedá literatura

Šedá literatura

Co vás v kurzu čeká

Šedá literatura představuje neoficiálně nebo polooficiálně publikované dokumenty. Tyto publikace nevycházejí v běžném prodeji, jsou vydávány v omezeném množství nejrůznějšími institucemi – vysoké školy, vědecké ústavy, soukromé společnosti, vládní agentury. Vyskytují se v tištěné i elektronické podobě.

Dokumenty šedé literatury: firemní literatura, výzkumné zprávy, preprinty, diplomové, dizertační a habilitační práce, konferenční sborníky. Mezi šedé zdroje se mnohdy zahrnují také patenty, standardy a normativní dokumenty (technické a právní normy).

Šedá literatura

Modules

Moduly kurzu ke studiu

Seznam lekcí Název lekce
Lekce 1 Mapa šedé literatury
Lekce 2 Základní terminologie
Lekce 3 Národní úložiště šedé literatury
Lekce 4 Typy bází pro šedou literaturu
Lekce 5 Repozitáře a digitální archivy
Lekce 6 Repozitáře vysokoškolských prací
Lekce 7 Zahraniční repozitáře vysokoškolských prací
Lekce 8 Portály a specializované báze pro šedou literaturu
Lekce 9 Typy a druhy statistických informací
Lekce 10 Statistická data
Lekce 11 Firemní informace
Lekce 12 Normy
Lekce 13 České normy – členění a odkazy
Lekce 14 Zahraniční normy
Lekce 15 Patenty
Lekce 16 Google Scholar
Lekce 17 Věda a výzkum
Lekce 18 Zdroje pro vědu a výzkum
Lekce 19 Závěrem
Lekce 20 Ke stažení
Lekce 21 Použité zdroje