Základní terminologie

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější anglické ekvivalenty k dokumentům šedé literatury. Anglický jazyk je v případě šedé literatury prioritní. V mnoha případech lze tyto typy dokumentů vymezit jako kritérium při vyhledávání v databázích, tedy že uživatel chce vyhledat pouze tento typ dokumentů.

Technical reports — Technické zprávy Government documents — Vládní dokumenty
Pre-prints — Předtisky (příspěvky otištěné před konferencí) Technical documentation — Technická dokumentace
Fact Sheets (Product sheets) — Informace o produktu, (technické parametry) Conference proceedings — Sborník z konference
Standards  Standardy (normy) White papers — Průvodce, poradce, základní dokument k určité problematice
Patents — Patenty Symposia — Konference, porada, odborná diskuze, sborník z konference
Working papers — Pracovní listy (koncepty) Bulletins — Informační zpravodaje
Committee reports — Zprávy z komisí (výborů) Unpublished works — Nepublikované práce
Business documents — Obchodní dokumenty Theses — vysokoškolské kvalifikační práce — diplomové, disertační a habilitační práce
Newsletters — Informační bulletiny
Back to: Šedá literatura > Šedá literatura