Věda a výzkum

  • Oblast vědy a výzkumu zahrnuje velké množství dokumentů, které jsou pro vědu nezbytné. Velká část z nich náleží do šedé literatury, je vytvářena vědeckými institucemi, výzkumnými ústavy, univerzitami, technickými i zdravotnickými zařízeními.
  • Oborově zaměřené výzkumy jsou cenné pro specifické uživatele,  publikují se  v úzce profilových publikacích a časopisech a prezentují se na konferencích.
  • V tomto směru právě před oficiálním publikování lze zachytit podstatné novátorské myšlenky a objevy a dále s nimi pracovat.
  • V tomto je jeden z hlavních přínosů šedé literatury.

Velký tlak v českém akademickém prostředí je vyvíjen na výzkumnou činnost na univerzitách.

Důraz vedle zkvalitňování výuky je kladen na projektové a grantové aktivity.

Největší možnosti v rozvoji a možnostech výzkumu přináší finanční podpora Evropské Unie.

Pro práci na projektech je nutné využívat zahraniční informační zdroje (databáze), ale také se zabývat výsledky již vyřešených výzkumných úkolů, na které lze navázat, jejichž obsahem se lze inspirovat.

Zdrojem jsou výzkumné zprávy, technické zprávy, projektová dokumentace, reportystatě, statistiky atd.

Orientovat se lze podle vědních oborů nebo institucí, ve kterých hledaný výzkum proběhl nebo probíhá, sledovat repozitáře publikační činnosti a výsledky vědy a výzkumu.

Příkladem kvalitního repozitáře je repozitář publikační činnosti UTB ve Zlíně: http://publikace.k.utb.cz/

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura