Repozitáře vysokoškolských prací

Stejně jako v zahraničí stávají se i u nás trendem elektronické repozitáře vysokoškolských prací. Univerzity je využívají k ukládání bakalářských, diplomových, kandidátských a habilitační prácí nebo také dizertací.

Repozitáře vysokoškolských prací v současné chvíli využívá Univerzita Karlova v Praze (systém DigiTool), dále pak Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem či Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, které využívají systém DSpace.

Vysokoškolské práce z více vysokých škol lze najít v úložišti vysokoškolských prací Theses.cz http://www.theses.cz/, provozovaný Masarykovou univerzitou v Brně. Úložiště slouží také jako systém pro odhalování plagiátů. Do Theses.cz přispívá na 29 českých vysokých škol. Mnohé z nich umožňují prostřednictvím rozhraní Theses.cz dosáhnout až na plné texty prací. Tento formát není českým výmyslem, vychází z koncepce Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org/.

Pokud vysoká škola do úložiště nepřispívá, jistě má své práce uložené v knihovně a lze je nalézt v knihovním katalogu nebo ve speciálním souboru dat na stránkách univerzity, podstatný je způsob jakým práce zpřístupňuje, tzn., zda jsou práce přístupné všem zájemcům, pouze registrovaným uživatelům, nebo jen z internetové sítě v knihovně univerzity.

Jednotlivé repozitáře nabízí:
uživatelsky vstřícné prostředí
vzdálený přístup pro registrované uživatele
přístup k plným textům
dobré možnosti pro vyhledávání

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura