Portály a specializované báze pro šedou literaturu

Jedná se pouze  vybrané báze, některé jsou součástí světových databází typu Ebsco, ProQuest atd. Prioritně jsou v anglickém jazyce, obsahují jak bibliografické záznamy, tak i plné texty nebo zprostředkovávají odkaz na plné texty.

CERN Document Server Výzkum v oblasti fyziky.
CogPrints Výzkumné zprávy, konferenční příspěvky,reprinty z kongnitivních věd.
CORDIS Kolekce dokumentů o výzkumu a vývoji v rámci EU.
ECONWPA Archív textů týkajících se všech oborů ekonomie.
Edinburgh Research Archive Neobsahuje disertace, převážně preprinty, výzkumné zprávy apod.
E-LIS Archív elektronických materiálů z oblasti informační vědy a knihovnictví.
E-Print Network Preprintové materiály z oblasti vědy a techniky.
eScholarship Repository Archív šedé literatury pro všechny vědecké disciplíny.
GPO Access Kolekce oficiálních administrativních materiálů vlády USA.
HEP Spires Databáze šedých dokumentů pro všechny oblasti fyziky.
NACA Archív technických zpráv organizace NASA.
Nasa Technical Report Server Zejména technické zprávy z oblasti kosmického výzkumu a příbuzných oborů.
NTIS Technické zprávy z USA v oblastech vědy, techniky a obchodu.
Science.gov Portál americké vlády podporující vědu.
TAM Reports Archív zpráv zaměřených především na oblast mechaniky.
The New Zealand Digital Library (NZDL) Digitální knihovna s multioborovým zaměřením, celosvětové provenience.
XXX E-Print Archive Preprinty z fyziky, matematiky, počítačové vědy a dalších technických oborů.
ERCIM Technical Reference Digital Library České centrum Technické referenční digitální knihovny ERCIM.
Back to: Šedá literatura > Šedá literatura