Repozitáře a digitální archivy

Jedná se o speciální úložiště — repozitáře šedé literatury. Většinou vznikají v rámci institucí — tzv. institucionální repozitáře. Do těchto sofistikovaných systémů vkládají autoři — zaměstnaní pod danou institucí (akademická obec, vědecko-techničtí pracovníci) svá díla.

Cílem repozitářů je otevřený přístup k vědeckým pracím. Oproti archivům nabízejí online přístup k bibliografickým údajům i k plným textům, lepší možnosti vyhledávání, zpracování a uložení velkého objemu dat, intuitivní orientace. Obsahují šedou literaturu ale také oficiálně publikované materiály.

Do repozitářů jsou ukládány:

  • vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové atd.),
  • výukové materiály: multimédiální e-podpory, tutoriály, e-learningové materiály, e-skripta
  • technické zprávy výzkumných pracovišť, vědecko-výzkumné páce
  • konferenční příspěvky, preprinty, závěrečné a shrnující zprávy
  • ale také publikované články nebo statě

Repozitáře tvoří samostatně fungující plnotextovou digitální knihovnu včetně dobrých vyhledávacích mechanismů.

U nás nejčastěji repozitáře zpřístupňují právě vysokoškolské kvalifikační práce: Digitální knihovna UTB ZlínDigiTool Karlovy univerzity PrahaDigitální knihovna Univerzity PardubiceDigitální repozitář VŠB-TUO Ostrava

Digitální archivy: úložiště zdigitalizovaných tištěných předloh: mapy, rukopisy, archivní tisky, přepisy, úřední listiny aj.), nebo čistě digitálních dokumentů. Cíl – dlouhodobé uchovávání cenných dokumentů, vyhledávání  okleštěno o některé funkce.

Elektronický archiv Ústavu pro studium totalitních režimů
Virtuální archiv listin střední Evropy

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura