Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury neboli NUŠL je dílem Národní technické knihovny (NTK), do roku 2005 docházelo k evidenci produkce šedé literatury na mezinárodní úrovni, NTK spolupracovala s Evropským systémem pro šedou literatury SINGLE. Systém ovšem zanikl. Situace kolem šedé literatury se ovšem dále vyvíjela a to především směrem k elektronickému publikování, vytváření trvalých a obsáhlých archivů či repozitářů.

V této chvíli (červen 2019) vyhledávací rozhraní NUŠL nabízí 541 173 dokumentů, jejichž původci jsou pracoviště a ústavy Akademie věd, 16 výzkumných institucí z ČR, 18 vysokých škol a 5 soukromých vysokých škol, státní instituce, knihovny a archivy, muzea, galerie, neziskové organizace a další. Snahou NTK je vytvořit centrální repozitář především plných textů a metadat pro dlouhodobou archivaci a zpřístupnění šedé literatury za přispění spolupracujících institucí.

Centrální rozhraní NUŠL je dostupné na www.nusl.cz
Digitální repozitář NUŠL je dostupný na http://invenio.ntkcz.cz

Vyhledávací prostředí NUŠL se snaží přinést standard, který je uživateli znám z databází (vyhledávání podle typu dokumentu, jazyka, osob, klíčových slov atd. Samotné informační a vědecko-výzkumné instituce začínají vytvářet vlastní úložiště své publikační činnosti včetně polopublikovaných či nepublikovaných dokumentů. NUŠL pro uživatele může být přínosem v tom, že naleznou požadované zdroje na jednom místě.

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura