Závěrem

Cílem bylo přiblížit tématiku a zdroje šedé literatury.

Elektronické dokumenty a jejich dostupnost na internetu umožňuje uživatelům značný komfort i co se týče šedé literatury.

Tyto zdroje poskytují relevantní informace stejně jako jakýkoli vědecký časopis nebo odborná monografie mnohdy dříve než jsou informace oficiálně publikovány, v širším nebo i naopak užším kontextu oborových informací.

V mnoha případech je k úzké problematice k dispozici pouze omezené množství běžných informačních pramenů, vždy je proto dobré sáhnout po těch, které nejsou publikované vůbec nebo napůl.

Šedá literatura se cituje stejně jako jakýkoliv jiný zdroj, je nutné dodržovat autorský zákon.

Pro vyhledávání v šedých zdrojích, stejně jako v jakýchkoliv, jiných je třeba získat zručnost a praxi, znalost anglického jazyka a oborové terminologie není na překážku.

Velmi účelné pro studium, vědeckou práci i výuku může být vytvoření si seznamu ověřených zdrojů, ať už jsou to databáze, weby vědeckých institucí, webové stránky na konkrétní normy a patenty, statistické databáze či vyhledávače vědecké literatury.

Osvědčeným způsobem je také využívání RSS služeb, které už patří ke standardní službě poskytovatelů vědeckých informací.

Otevřenost autorských děl v režimu šedé literatury také přispívá rozšiřování otevřeného přístupu k vědeckým informacím Open Access (OA).

Cílem OA je sdílet a rozšiřovat informace rychle a efektivně jako alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů.

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura