Google Scholar

Za zmínku stojí ještě vyhledávač Google Scholar, který může také poskytovat vědecké informace.

Google Scholar http://scholar.google.cz/

  • vyhledává vědecké, technické, lékařské informační zdroje – články, preprinty, kvalifikační práce, výzkumné zprávy, patenty aj.
  • odkazuje do databází placených i volných, na stránky univerzit, výzkumných institucí, konferencí, na vládní dokumenty
  • obsahem jsou bibliografické záznamy, abstrakty, plné texty, prezentace i multimédia
  • nabízí různé možnosti vymezení vyhledávání – typ dokumentu, preferované báze, výměnu vyhledávacího termínu, řazení dle data nebo relevance
  • Google Scholar si zachovává image googlovského vyhledávání

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura