Jak správně citovat a odkazovat na citace

Jak správně citovat a odkazovat na citace

Co vás v kurzu čeká

Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno jak v zásadách informační etiky, tak v autorském zákoně. V kurzu „Jak správně citovat“ se dozvíte více o citační etice a metodách citování. Zároveň nabízíme i přehledný výklad normy ČSN ISO 690 a příklady správného citování.

Tento materiál je poměrně rozsáhlý a obsahuje všechny zásady správného citování. Pokud jste však v umění citovat již zběhlí, postačí vám stručný citační tahák, který obsahuje základní modely pro citování a příklady, kterými se můžete řídit. Tahák jednoduše vytisknete a složíte do formátu, který se vám vejde do každé tašky!

Pokud si nevíte rady a potřebujete s citacemi a citováním pomoct, ozvěte se nám na e-mail citace@k.utb.cz. Na tomto e-mailu se také můžete domluvit na individuální konzultaci s knihovníkem. Zpravidla tato konzultace spočívá v kontrole již vytvořených citací ve školní práci, jejich opravě a pomoci s tvorbou citací u problematických typů dokumentů. Cena této služby je 300 Kč za 1 hodinu.

Jak správně citovat a odkazovat na citace

Modules

Moduly kurzu ke studiu

Seznam lekcí Název lekce
Lekce 1 Citační etika
Lekce 2 Obecné zásady citování
Lekce 3 Metody citování literatury
Lekce 4 Odkazy na citace v textu
Lekce 5 Úprava abecedního seznamu bibliografických citací
Lekce 6 Sekundární citování
Lekce 7 Struktura bibliografické citace
Lekce 8 Pravidla a prvky bibliografické citace
Lekce 9 Modely a příklady citací – tištěné dokumenty
Lekce 10 Modely a příklady citací – elektronické dokumenty
Lekce 11 Další příklady citací
Lekce 12 Ke stažení
Lekce 13 Použité zdroje