Modely a příklady citací – elektronické dokumenty

Model citace elektronického dokumentu

Jméno tvůrceNázev: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikováníNakladatelDatum publikováníDatum aktualizace/revize [Datum citování]Název edice a číslováníStandardní identifikátorDostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

Typ média pro elektronické informační zdroje by měl být uveden jako typ nosiče. Píše se v hranaté závorce za názvem v jazyce tvorby bibliografické citace. Většinou se používá univerzální označení [online], citovaný zdroj je ale možné specifikovat, např. [online blog], [online databáze], [online časopis], [podcast] apod.

V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole vynecháváme. Není nutné uvádět zástupné formulace [s.l.] nebo [s.n.]

Dodatečné informace týkající se požadavků na systém se uvádí do poznámky a uvádí se formulací „Požadavky na systém:“. Může se zde objevit název operačního systému a jeho verze, velikost souboru, požadavky na software, druh a charakteristiky periferních zařízení. Jednotlivé požadavky lze oddělit např. středníkem.

Vzhledem k časté aktualizaci el. zdrojů se do bibliografické citace uvádí datum vydání, popř. copyright, datum aktualizace, verze apod. Zapisuje se ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji.

©2010, poslední aktualizace 3. 4. 2010

January 2011, revised 8 December 2010

Povinným údajem  pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací „cit.“ (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum (popř. i čas) ve tvaru [cit. RRRR-MM-DD, HH:MM časové pásmo]. Tomuto údaji předchází datum vydání, aktualizace/revize, číslování a stránkování.

2011 [cit. 2011-04-28]

March 2010, vol. 3, iss. 8, s. 56-61 [cit. 2011-04-23, 16:15 EST]

Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen (přesné URL, URI apod.) Doplňuje se také způsob přístupu ke zdroji, není-li zřejmý z odkazu. Je-li dokument uložen v interní databázi, nebo nemá permanentní adresu, je možné naznačit cestu ke zdroji. Pokud je nutné odkaz na konci řádku rozdělit, zalomí se za jednoduchým nebo dvojitým lomítkem.

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200300610/pdf

Dostupné z: ScienceDirect

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200300610/pdf


Webové sídlo (jako celek)

Primární odpovědnost webu. Název webu: podnázev [nosič]. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, datum aktualizace [datum citování]. Identifikátor. Dostupnost. Poznámky.

Dummies.com: Making Everything Easier [online]. Wiley, ©2010 [cit. 2011-08-05]. Dostupné z: http://www.dummies.com/

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2015 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz


Databáze

Administrativní registr ekonomických subjektů (Ares) [online databáze]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 1999 [cit. 2011-08-05]. Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/


Elektronická kniha / skripta

PEREIRA, Henrique M. a Laetitia M. NAVARRO. Rewilding European Landscapes [online]. Springer, ©2015 [cit. 2016-05-16]. ISBN 978-3-319-12038-6. Dostupné z: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-12039-3

FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. ©2012 [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/kniha/elektronicke-informacni-zdroje


Části elektronických dokumentů

U částí elektronických dokumentů (v tomto případě webových) je třeba rozlišovat nesamostatnou část dokumentu a příspěvek. Webové sídlo je web jako celek (např. http://www.inflow.cz). Webová stránka je nesamostatná část webového sídla a má stejného autora (např. http://www.inflow.cz/o-inflow). Příspěvkem do webového sídla může být např. příspěvek v blogu či jiné sekci, který má jiného autora, než webové sídlo jako celek (např. http://www.inflow.cz/pentagram).

Webová stránka

Jméno tvůrce webového sídlaNázev webové stránkyNázev webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikováníNakladatelDatum publikováníDatum aktualizace/revize [Datum citování]Standardní identifikátorDostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.

KNIHOVNA UTB VE ZLÍNĚ. Najdete u nás. Knihovna — Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. ©2019 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: https://knihovna.utb.cz/najdete-u-nas/


Příspěvek na webovém sídle

Jméno tvůrce příspěvkuNázev příspěvkuIn: Jméno tvůrce webového sídlaNázev webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikováníNakladatelDatum publikováníDatum aktualizace/revize [Datum citování]Standardní identifikátorDostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.

KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm [cit. 2011-05-11]. Dostupné z: http://www.macworld.com/article/158155/2011/02/linkedin_china.html


Příspěvek v elektronickém sborníku

Stejný model citace jako u příspěvku do webového sídla.

DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf


Příspěvek na blogu

Stejný model citace jako u příspěvku do webového sídla.

DOLEŽALOVÁ, Veronika. Knihy na Instagramu. In: Inflow: information journal [online]. 1. 6. 2018 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/knihy-na-instagramu


Obrázky, tabulky, dokumenty a další formáty

Pokud chcete citovat obrázky, doc nebo pdf dokumenty vystavené na internetu a další formáty online dokumentů, použijete stejný model citace, jako u webového sídla, stránky, nebo příspěvku do webového sídla (záleží na tom, zda je dokument nesamostatnou částí nebo příspěvkem). Pokud není formát dokumentu patrný z URL adresy, můžete informaci o formátu dát např. za datum citování.

CHAM, Jorge. Creativity in Engineering, Paper Submission Guidelines. In: Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-01-29 [cit. 2011-07-07]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=178


Elektronický časopis

Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]VydáníMísto publikováníVydavatelDatum publikováníČíslování [Datum citování]Standardní identifikátor (ISSN)Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Elektronické periodikum jako celek
JEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan, USA): University of Michigan Press, 1995-  [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://www.press.umich.edu/jep/


Příspěvky (články) v časopisech

Jméno tvůrce příspěvkuNázev příspěvkuNázev periodikaVedlejší název [Typ nosiče]VydáníMísto publikováníVydavatelDatum publikováníČíslováníRozsah stránek příspěvku [Datum citování]Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.  

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

FOX, Justin a Richard VAN WEELDEN. Costly transparency. Journal of Public Economics [online]. February 2012, vol. 96, iss. 1-2, s. 142-150 [cit. 2012-02-29]. ISSN 0047-2727. Dostupné z: doi: 10.1016/j.jpubeco.2011.08.007

nebo 

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

FOX, Justin a Richard VAN WEELDEN. Costly transparency. Journal of Public Economics [online]. February 2012, 96(1-2), 142-150 [cit. 2012-02-29]. ISSN 0047-2727. Dostupné z: doi: 10.1016/j.jpubeco.2011.08.007

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat