Úprava abecedního seznamu bibliografických citací

Abecední seznam bibliografických citací by měl být uspořádán podle níže uvedených zásad. V určitých případech lze použít alternativní pořadí. Např. v seznamu bibliografických citací uspořádaných předmětově je v jednotlivých bibliografických citacích vždy řazen název na prvním místě a tvůrce až druhý, v seznamech map je na prvním místě název oblasti, v seznamech filmů název apod.

 1. Bibliografická citace dokumentu jednoho tvůrce předchází bibliografickým citacím děl více tvůrců, které začínají stejným jménem.

  BĚLOHLÁVEK, František. 15 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. …
  BĚLOHLÁVEK, František; KOŠŤAN, Pavol a ŠULEŘ, Oldřich. Management. …
 2. Více bibliografických citací děl jednoho tvůrce se řadí chronologicky (od nejstaršího dokumentu po ten nejnovější).

  BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. 4. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 978-80-247-3001-1.
  BĚLOHLÁVEK, František. 15 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3001-1.
 3. Bibliografické citace děl více tvůrců, které začínají stejným jménem, se řadí chronologicky.

  NOVÁK, Jan.
  NOVÁK, Jan et al.
  NOVÁK, Jan a NOVOTNÝ, Zdeněk. … 2008
  NOVÁK, Jan a ADAMEC, Jaroslav. … 2010
Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat