Sekundární citování

Sekundární citování znamená, že přebíráte citaci z jiného zdroje. Může se totiž stát, že v dokumentu, se kterým pracujete, bude citát dalšího autora, který budete chtít uvést ve vlastním textu. Pokud to je možné, vždy se snažíme dohledat původní zdroj, ze kterého byla myšlenka převzata. Pokud to možné není, je třeba tuto myšlenku citovat jako sekundární zdroj. Pamatujte, že sekundárních citací by ve vaší práci mělo být minimum a že některé instituce či obory používání sekundárních citací nepodporují.

Jak sekundárně citovat a tvořit bibliografickou citaci

Autor původní myšlenky, Bourdieu, je citován panem Trávníčkem v jeho knize na straně 28. V odkazu v textu uvedeme oba zdroje. V seznamu použité literatury citujeme pouze bibliografickou citaci zdroje, odkud jsme skutečně čerpali a který máme v ruce, tedy knihu pana Trávníčka.

Harvardský styl

„Jednotlivé habity jsou generativní principy odlišných a odlišujících praktických činností – to, co jí dělník, a hlavně způsob, jakým to jí, sporty, jež pěstuje a jakým způsobem je pěstuje, jeho politické názory a způsob, jakým je vyjadřuje, se systematicky liší od způsobů stravování a odpovídajících aktivit továrníka, ale jsou to také klasifikační schémata, principy klasifikace, principy vidění a rozlišování, různého vkusu.“ (Bourdieu, 1998 cit. podle Trávníček, 2008, s. 28)

TRÁVNÍČEK, Jiří, 2008. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host. ISBN 978-80-7294-270-1.

Metoda číselných odkazů

„… principy vidění a rozlišování, různého vkusu.“ [1, s. 28]

[1] TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host, 2008. ISBN 978-80-7294-270-1.

Metoda poznámek

„… principy klasifikace, principy vidění a rozlišování, různého vkusu.“ 1

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host, 2008, s. 28. ISBN 978-80-7294-270-1.

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat