Použité zdroje

  1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online]. verze 3.3. ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2010-08-02]. Dostupné z: http://boldis.cz/citace/citace1.pdf
  2. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů [online]. Verze 3.0 (2004). ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2010-08-02]. Dostupné z: http://boldis.cz/citace/citace2.pdf
  3. BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0. 2008-12-22 [cit. 2010-08-02]. Dostupné z: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
  4. ISO 690: 2010. Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Geneva: ISO, 2010.
  5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 019.
  6. Mezinárodní registrační systémy. Národní knihovna České republiky [online]. 06.06.11 [cit. 2011-09-13]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_oma.html
  7. THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND. References/Bibliography: Harvard Style. UQ Library: Enriching world-class scholarship [online]. October 2011 [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf
  8. ZBÍRAL, Robert. Instrukce a doporučení pro psaní seminárních prací [online]. 2004-09-30 [cit. 2010-08-02]. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Jak_psat_seminarni_prace.pdf

Seznam obrázků

  1. CHAM, Jorge. Cecilia in Thesisland, Pt. 3: To be sure, this is generally what happens when you think. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-03-02 [cit. 2011-01-06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1276
Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat