Použité zdroje

 1. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690
  a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla
  . O verze 3.3. ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. Dostupné z: http://boldis.cz/citace/citace1.pdf [cit. 2010-08-02]
 2. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690
  a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů
  . Verze 3.0 (2004). ©1999-2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. Dostupné z: http://boldis.cz/citace/citace2.pdf [cit. 2010-08-02]
 3. BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze 2.0. 2008-12-22. Dostupné z: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf [cit. 2010-08-02].
 4. ISO 690: 2010. Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Geneva: ISO, 2010.
 5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197.
 6. Mezinárodní registrační systémy. Národní knihovna České republiky. 06.06.2011. Dostupné z: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_oma.html [cit. 2011-09-13].
 7. THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND. References/Bibliography: Harvard Style. UQ Library: Enriching world-class scholarship. October 2011. Dostupné z: http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf [cit. 2012-03-02].
 8. ZBÍRAL, Robert. Instrukce a doporučení pro psaní seminárních prací. 2004-09-30. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Jak_psat_seminarni_prace.pdf [cit. 2010-08-02].
 9. FARKAŠOVÁ, Blanka; GARAMSZEGI, Tereza; JANSOVÁ, Linda; KONEČNÝ, Lukáš; KRČÁL, Martin et al. Výklad normy ČSN ISO 690: účinné od 1. 12. 2022. Online. 2023. In: Citace.com. Brno: citace.com. Dostupné z: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf. [cit. 2023-09-05].

Seznam obrázků

 1. CHAM, Jorge. Cecilia in Thesisland, Pt. 3: To be sure, this is generally what happens when you think. Online, obrázek. In: Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip. 2010-03-02. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1276. [cit. 2011-01-06].
Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat