Další příklady citací

Filmy, videa a televizní vysílání

Tvůrce. Název. Formát. Vedlejší názvy. Vydání/verze. Vedlejší tvůrce. Místo: vydavatel/ filmové studio/distributor, datum vydání. Licence. Datum restaurování/revize. ISAN. Dostupnost Datum citování.

Role režiséra je dominantní, norma ho řadí mezi hlavní i vedlejší tvůrce. U filmů se režisér zapisuje jako hlavní tvůrce a jeho role se zapisuje za jméno do kulatých závorek. U divadelních her i jednoho dílu seriálu bude uveden na místě vedlejšího tvůrce. Režiséra, popř. další role se u seriálu a TV pořadů uvádí pouze v případě, kdy je daná osoba předmětem práce.

Film

KACHYŇA, Karel (režisér). Smrt krásných srnců. Film. 1986.
NOLAN, Christopher (režisér). Inception. Film. USA: Warner Bros. Pictures, 2010.

Seriál

U dílu v rámci seriálového pořadu by mělo být uvedeno i číslo řady a epizody, název epizody, vysílající organizace, kanál a úplné datum. Vše se vypisuje ve tvaru, v jakém je uvedeno v citovaném zdroji.

Simpsonovi. Sezóna 7, epizoda 7. Tlouštík Homer. USA: Fox. ČT2, 5. 11. 2007.
PRUŠINOVSKÝ, Jan (režisér, scénárista). Dobré ráno, Brno! Online, seriál. TV, T1, 2023. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/14288838217-dobre-rano-brno/ [cit. 2023-03-11].
M*A*S*H. Řada 3, Epizoda 10. Nad sestru není. CBS TV, 1974.
Znamení koně. Epizoda 13, Chuchle. TV, ČT 1, 6. května 2011.
Události. TV, ČT 1, 15. února 2010, 19:00.
Ranní show Evropy 2. Rádio, Evropa 2, 13. března 2023.

Příspěvek v pořadu

Jednotlivé části pořadu by měly být citovány jako příspěvky (např. interview).

TATCHER, Margaret (učinkující). Interview. In: Six O’Clock News. TV, BBC 1, 29 January 1986, 18:23.
PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:08.


Grafická/umělecká díla

Grafické dílo jako součást zdrojového dokumentu

Pokud se jedná o samostatné dílo, měli by být uvedeni autoři díla (např. originální obraz Avignonské slečny od Picassa). Uvádí se také lokace díla (např. galerie).

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Formát a typ zdroje. Datum. Rozměry. Fyzické umístění. Licence. Katalog/katalogové číslo. Dostupnost. Datum citování.

PREKOP, Rudo. Rodinný výlet. Fotografie. 70 cm × 60 cm. 2011.
ČTVERÁČEK, Michael. Vysoké nad Jizerou, kostel sv. Kateřiny, erby nad vstupem. Fotografie. 2015. 13 × 18 cm. Místo: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberec. Sign. F00010255.
KUPKA, František. Rnka [Lipsict]. Olejomalba. 1908. Místo: Georges Pompidou Center, Paříž. Digitální zástupce dostupný z: WikiArt, https://www.wikiart.org/en/frantisek-kupka/lipstick-1908. [cit. 2023-03-14].

Grafické dílo jako součást zdrojového dokumentu

Je-li dílo (jeho reprodukce) součástí jiného dokumentu, cituje se jako příspěvek.

Tvůrce. Název. Formát a typ zdroje. In: Bibliografická citace zdrojového dokumentu.

COUBERT, Gustave. Malířův ateliér. Olej na plátně. 1855. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 11. Praha: Knižní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.
CHRAECKER. [Sova]. Online, fotografie. 19. června 2012. In: Pixabay. Licence: Pixabay license. Dostupné z: https://pixabay.com/images/id-50267/. [cit. 2023-03-14]


Sociální média a služby

Tvůrce [nick]. Název zprávy/příspěvku. Formát a typ zdroje. Datum zveřejnění. Tvůrce průvodního obsahu. Název služby. Dostupnost [Datum a čas citování].

YouTube video
KOVÁŘ, Karel [@Kovy]. Radikální algoritmy. Online, video. 20. 3. 2022. Dostupné z: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=IARByMNIpsw. [cit. 2023-03-15].

Sociální síť
KNIHOVNA UTB [@knihovnautb]. Oficiální profil Knihovny UTB ve Zlíně. Online, sociální síť. Dostupné z: Instagram, https://www.instagram.com/knihovnautb/. [cit. 2023-01-01].

Příspěvek na sociální síti
KNIHOVNA UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ [@knihovnautb]. Dopisujete diplomku nebo seminárku na poslední chvíli a hodil by se vám ještě nějaký ten zahraniční zdroj? … Online, příspěvek. 2023-04-26. Dostupné z: Facebook, https://www.facebook.com/photo/?fbid=623621036471432&set=a.559787202854816. [cit 2023-09-15].


Prezentace

Tvůrce. Název. Typ zdroje. Datum. Archiv. Dostupnost [Datum citování].

Elektronicky dostupná prezentace

FRANK, Robert H. Economic Ideas: More Useful than You Think?. Online, přednáška. 2023-11-5. Dostupné z: Mediatéka: ČVUT obrazem i zvukem, https://media.cvut.cz/cs/video/20231105-prof-robert-h-frank-economic-ideas-more-useful-than-you-think. [cit. 2023-12-17].

MATYÁŠTÍKOVÁ, Kateřina a HRABINOVÁ, Světlana. Metodický materiál pro vedoucí závěrečných prací na UTB ve Zlíně. Online, prezentace. 2023. Dostupné z: Knihovna UTB, https://knihovna.utb.cz/wp-content/uploads/2023/11/
metodicky-material-diplomovy-seminar-2023.pdf
. [cit. 2023-12-17].

Tištěná forma prezentace

HANSCH, Theodor. Toward a quantuum mechanics. Přednáška. Praha: VUT v Praze, 31. března 2009.


E-mail

E-mailová konverzace se cituje pouze v textu, jedná se o osobní formu komunikace. Pokud to je možné, přiložte originální dokument jako přílohu.

Jak píše PhDr. Pavel Šustr ve svém emailu ze dne 28. 7. 2010 „Domnívám se, že…“


Osobní komunikace

Tvůrce. Datum. Název. Typ zdroje [osobní komunikace].

Podle pana Tomáše Dlouhého (osobní rozhovor, dne 22. 3. 2022), ředitele firmy ABC se zvýšil podíl firmy na trhu o 5 %.


Wikipedie

Encyklopedii Wikipedie ve své práci raději nepoužívejte. Ačkoliv má Wikipedie nepopíratelné klady, z odborného hlediska převažují negativa.

Proti: Wikipedie není považována za odborný pramen. Její obsah se rychle mění, takže mnohdy by citace z Wikipedie již nebyla zpětně dohledatelná. Obsah na Wikipedii navíc může vytvářet a upravovat opravdu jakýkoliv uživatel internetu, takže je velmi těžké posoudit kvalitu a relevanci informací.

Pro: Mnozí hovoří o vysoké kvalitně mnohých článků na Wikipedii, které dokonce předčí i Britanicu (především anglická verze encyklopedie). Wikipedie je také zdrojem, na který je nejvíce odkazováno (proto se ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na předních pozicích). Wikipedie je aktuální a poměrně rozsáhlá.

Wikipedii lze použít jako zdroj pro orientaci v tématu, k získání základního přehledu, popř. k rozšíření referencí v dané problematice.

Univerzita Tomáše Bati. Online. In: Wikipedie. Stránka byla naposledy editována 1. 9. 2023 v 7:47. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Tom%C3%A1%C5%A1e_Bati_ve_Zl%C3%ADn%C4%9B [cit. 2023-10-15].

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat