Další příklady citací

Filmy, videa a televizní vysílání

Na vytvoření většiny filmů, videí a televizního vysílání se společně podílí mnoho jedinců, z nichž žádný nemá dominantní roli. Proto se na prvním místě uvádí název, režisér a další se uvádějí jako vedlejší tvůrci. Role režiséra je dominantní a uvádí se jako tvůrce pouze tehdy, je-li jasně odpovědný za intelektuální obsah citovaného díla. U filmů je preferovaným datem rok uvedení v zemi produkce. U vysílání se obvykle udává i přesný čas.

Black Swan [film]. Directed by Darren AROFONSKY.

HENDERSON, David. Reith lectures. BBC Radio, 3 and 4 Nov. – Dec. 1985.

Iné svety [film]. Scenár a réžia Marko ŠKOP. 2006.

Inception [film]. Directed by Christopher NOLAN. USA: WarnerBros. Pictures, 2010.

U dílu v rámci seriálového pořadu by mělo být uvedeno i číslo řady a epizody, název epizody, vysílající organizace, kanál a úplné datum. Vše se vypisuje ve tvaru, v jakém je uvedeno v citovaném zdroji. Je žádoucí uvést tvůrce seriálového pořadu (např. režiséra), pokud byl např. natočen remake (novější přepracování).

Znamení koně, epizoda 13, Chuchle. TV, ČT 1. 6. května 2011.

Události. TV, ČT 1. 15. února 2010. 19:00.

Hovory o vědě. Radio, ČRo 6. 19. srpna 2011, 19:30.

Jednotlivé části pořadu by měly být citovány jako příspěvky (např. interview).

TATCHER, Margaret. Interview. In: Six O’Clock News. TV, BBC 1, 29 January 1986, 18:23. PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:08.


Film

Jméno tvůrceNázev: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikováníProducentská společnostDatum uvedení v zemi produkceNázev edice a číslováníDostupnost a přístup. Poznámky.

Inception [film]. Directed by Christopher NOLAN. USA: Warner Bros. Pictures, 2010.


Seriálový pořad

Název seriálového pořadu: podnázev. Číslo řady, číslo epizody, Název epizody. Další tvůrce. Druh vysíláníNázev stanice a datum uvedení v zemi produkceDostupnost a přístup. Poznámky.

How I Met Your Mother, Season 6, Episode 20, The Exploding Meatball Sub. TV, CBS, 11 April 2011.Znamení koně, 12. epizoda, Důvěra. TV, ČT1, 29. dubna 2011. Dostupné také z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10225937474-znameni-kone/309291310050012-duvera


Příspěvek v pořadu

Jméno tvůrce příspěvkuNázev příspěvkuIn: Název pořadu: podnázev. Další tvůrce. Druh vysíláníNázev staniceDatum uvedení v zemi produkceDostupnost a přístup. Poznámky.

PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:08.


Grafická díla

Na tvorbě grafického materiálu se může podílet několik osob. Pokud jsou jejich jména uvedena na citovaném zdroji, měla by být převzata včetně jejich rolí (např. malíř, rytec) a uvádí se jako vedlejší tvůrci. Je-li dílo (jeho reprodukce) součástí jiného dokumentu (např. Picassův obraz v publikaci Dějiny umění od Pijoana), cituje se jako příspěvek. V případě, že citujete grafické dílo jako samostatný objekt (např. obraz vystavený v galerii), uvádí se i lokace citovaného díla.

Flora dispensing her favours on theearth [rytina]. R. A. COSWAY, pinxit a T. WOOLNOTH, sculpsit.

VAN GOGH, Vincent. Jedlíci brambor [olej na plátně, 1885]. In: Paolo LECALDANO. Vincent van Gogh I: 1881-1888. Praha: Odeon, 1986, s. XII – XIII.

VINCI, Leonardo da. Mona Lisa [Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo] [olejomalba]. Paris: Musée du Louvre, Department of Paintings. INV. 779.

COUBERT, Gustave. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 11. Praha: Knižní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.


E-mail a e-mailová konference

Zůstává otázkou, zda e-mail vůbec citovat. Jedná se přece jen o čistě osobní formu komunikace a není možné citaci ověřit třetí osobou. Stojí proto za úvahu, zda není lepší citovat e-mail pouze v textu, a dovoluje-li to charakter zprávy, přiložit originální dokument jako přílohu.

Jak píše PhDr. Pavel Šustr ve svém emailu ze dne 28. 7. 2010 „Domnívám se, že…“

Jiná situace nastává u zpráv ve veřejných emailových konferencích.

MODEL, Josh. NCBI Blast Report – Expect(2). In: BIO-SOFTWARE/bionet.software[newsgroup]. Wed Mar 22 19:03:14 EST 2006 [cit. 2008-12-22]. Dostupné z: bio-soft@net.bio.net. Dostupné také z: http://www.bio.net/bionet/mm/bio-soft/2006-March/024540.html


Wikipedie

Při výběru literatury pro svou práci se raději vyhněte online encyklopedii Wikipedie. Ačkoli má Wikipedie nepopíratelné klady, z odborného hlediska převažují negativa.

Proti: Wikipedie není považována za odborný pramen. Její obsah se rychle mění, takže mnohdy by citace z Wikipedie již nebyla zpětně dohledatelná. Obsah na Wikipedii navíc může vytvářet a upravovat opravdu jakýkoliv uživatel internetu, takže je velmi těžké posoudit kvalitu a relevanci informací.

Pro: Mnozí hovoří o vysoké kvalitně mnohých článků na Wikipedii, které dokonce předčí i Britanicu. Wikipedie je také zdrojem, na který je nejvíce odkazováno (proto se ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na předních pozicích). Wikipedie je aktuální a poměrně rozsáhlá.

Wikipedii lze použít jako zdroj pro orientaci v tématu, ale raději z ní necitujte. K problematice citování z Wikipedie se ve svých blozích vyjadřují Miloš Čermák a Jan Berwid-Buquoy. Navzdory tomu přece jen můžeme nabídnout příklad citování článku ve Wikipedii.

Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 25. 4. 2011 [cit. 2011-05-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace


Sociální média

V dnešní době jsou stále informačně bohatší také sociální média, jako je Facebook, Twitter, blogy a další. K tvorbě bibliografické citace doporučujeme použít model pro citování příspěvků. V případě statusu dejte do pole názvu několik prvních slov z textu. Pamatujte však na to, že např. Facebook status můžete citovat pouze u veřejných profilů, skupin nebo na fan page. Má-li uživatel nastaveno soukromí statusu, musíte nejdříve získat jeho souhlas a následně „citovat“ jeho status stejně jako e-mail.

Příspěvek na blogu
ESPOO. Barbies na výstavě – update. In: Blogger[online]. 2010-11-08 [cit. 2001-06-05]. Dostupné z: http://blog.espoo.cz/2010/11/barbies-na-vystave.html

YouTube video
Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/GoogleArtProject. Kanál uživatele Google Arts & Culture

Facebook-stránka / Twitter-účet
Petr Nečas. In: Facebook [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://www.facebook.com/ petr.necas.ods

Nofreeusernames [Olga Biernátová]. In: Twitter [online]. [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/Nofreeusernames (Má-li uživatel zveřejněno také své jméno, můžeme jej uvést v hranaté závorce.)

Facebook status / tweet
NEČAS, Petr. [Koaliční smlouva trvá…] In: Facebook [online]. 16. května 2011 21:07 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://www.facebook.com/petr.necas.ods/posts/215712668447053

ESPOO. [Kdo by to byl rekl…] In: Twitter [online]. 15 May 2011 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/espoo/status/69865967194357760

PIXYCZ. TheHeist. In: Twitter [online]. 27 May 2011 [cit. 2011-05-27]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/pixycz/status/74035435399155712 (Obsahuje-li tweet hashtag, uvádí se jako název.)

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat