Struktura bibliografické citace

V citaci se setkáte s povinnými a nepovinnými údaji. Povinný údaj musí být VŽDY uveden, pokud je zjistitelný. Pokud není v dokumentu uveden, v citaci se zastupuje předepsanými formulacemi, odhaduje se, nebo vynechává. Mezi nepovinné údaje patří např. podnázev, vedlejší název, další tvůrce a poznámky.

Některé změny ve struktuře bibliografické citace oproti předešlé verzi normy

  • Prvních 5 autorů se v citaci uvádí vždy. Pokud je tvůrců víc, buď za 5. autorem použijeme frázi “a další” nebo “et al.” nebo autory vypíšeme do citace všechny.
  • Název se v citaci zvýrazňuje kurzivou. Nová verze normy přináší změnu v jejím použití u součástí většího celku (nejčastěji článků v časopise), které jsou dostupné online. Pokud odkaz vede přímo k článku, zvýrazní se kurzivou název článku. U tištěné verze ke změně nedochází a zvýrazňujeme kurzivou název časopisu.
  • Trvalé identifikátory DOI, Handle, URN… musí být uvedeny ve formě odkazů, např.: https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146.
  • Uvádíme výrazy od největšího celku k nejmenšímu. Používáme zkratky termínů, které jsou v dokumentu uvedeny, v jazyce citovaného dokumentu. Strany ale uvádíme v jazyce, ve kterém píšeme svoji práci. Pokud píšeme česky a citujeme anglický dokument, bude to zkratka s. nikoliv pp. Tj. např.: vol. 9, no. 2, s. 29‑33. Nová verze již nepřipouští číslování využívající pouze typografické rozlišení: 9(2), 29‑33.
  • Druh dokumentu (forma, typ nosiče) uvádíme za názvem, ale nedáváme do hranatých závorek.
  • Datum citace se nově píše až za odkazem.
  • Při omezeném přístupu je vhodné informaci uvést [paywall]. Jedná se zpravidla o dokumenty v placených online zdrojích.

Systém mezinárodního standardního číslování knih – ISBN (International Standard Book Numbering) vznikl koncem 60. let ve Velké Británii původně jako národní systém. Postupně se rozšířil do více než 190 zemí. V České republice je zaveden od roku 1989. (Zdroj NKP). Počítejte tedy s tím, že pokud citujete starší publikaci, nebude v ní ISBN uvedeno a tento údaj vynecháváte.

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat