Web of Science

Web of Science je platforma pro přístup k stejnojmenné světově proslulé citační databázi založená společností Thomson Reuters a v současné době poskytovaná společností Clarivate Analytics.

Zahrnuje jednak sledování citovanosti vědeckých článků, jednak pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 12 tisíc předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy, s více jak 60letou restrospektivou (k dispozici jsou data od roku 1945). Citační databáze je rozdělena do pěti částí: přírodní vědy (Science Citation Index (SCI)), společenské vědy (Social Sciences Citation Index (SSCI)), humanitní vědy (Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)) a dvě části sborníků z konferencí z oblastí přírodních věd a oblasti humanitních věd (Conference Proceedings Citation Index: Science a Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities).

Předplatné zároveň umožňuje přístup do databáze Journal Citation Reports (na platformě InCites), jež jako jediná na světě obsahuje Impakt Faktor.

Součástí databáze je také citační manažer EndNoteWeb a dvě databáze z oblasti chemie (Current Chemical Reactions a Index Chemicus).

Web of Science obsahuje:

  • Web of Science Core Collections
  • Journal Citation Reports
  • Scientific WebPlus
  • EndNoteWeb
  • Researcher ID (Publons)
Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ