Zemědělství a potravinářství


Databáze FSTA (Food Science and Technology Abstracts), jejímž producentem je International Food Information Service (IFIS), pokrývá potravinářskou vědu a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd. Obsahuje nejdůležitější informace z 1 800 odborných potravinářských časopisů vydávaných ve světě — Serial Publications list a z dalších relevantních zdrojů (patenty, standardy, knihy, konferenční dokumenty a další) publikovaných ve 40 jazycích . Všech 800 000 dokumentů FSTA obsahuje anglický abstrakt. Roční přírůstek cca 40 000 záznamů s týdenní aktualizací.

 


AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) představuje nejrozsáhlejší zdroj bibliografických záznamů ze všech oblasti zemědělství a příbuzných disciplin (zahrnuje veterinární vědu, entomologii, rostliny, lesní a vodní hospodářství a rybářství, farmářství, zemědělskou ekonomiku, životní prostředí). Obsahuje přes 5,2 miliónů záznamů, retrospektiva tištěných prací sahá až do 15. století.

 


FOODnetBASE je kolekce plnotextových zdrojů vydavatelství CRC Press z oblasti potravinářství — bezpečnost potravin, regulaci výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie, výzkum potravin.

 


AGRIS je prestižní bibliografická databáze pro oblast zemědělství. Její tvorbu zastřešuje organizace FAO, přičemž záznamy dodává do systému řada dílčích národních a mezinárodních středisek. Databáze pokrývá všechny aspekty zemědělství, včetně živočišné výroby, lesnictví, vodního hospodářství, rybářství a lidské výživy z více než 135 členských států FAO a dalších. Sledovaná literatura zahrnuje unikátní zdroje — vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí atd. Každoroční přírůstek je 130 000 dokumentů v angličtině s klíčovými slovy ve francouzštině a španělštině. Retrospektiva od roku 1975, celkem 3,2 miliónu záznamů s abstrakty.

 


Nutrition and Food Sciences představuje podsoubor CAB Abstracts zaměřený na výživu, potravinářství a potravinářskou technologii s více než půl milionem záznamů. Obsahuje na 880 000 záznamů s abstrakty, s ročním přírůstkem na 50 000. Od roku 1973 je zpracováváno 2 500 periodik, dále knihy a konferenční materiály celkem ze 125 zemí.

 


Knovel je online informační zdroj, jejíž oborové zaměření je technika, zdraví, hygiena, farmacie a další inženýrství. Knovel zpřístupňuje plnotextovou formou přes 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Knovel nezobrazuje pouze textové informace, ale přidává k textu další dimenze velmi dobře využitelné pro technické obory. Jedná se zejména o textové i numerické vyhledávání, dynamické průběhy křivek, závislostí a rovnic, převodníky jednotek a další možnosti práce s daty.

 

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ