ScienceDirect

Databáze ScienceDirect  je jednou z největších databází, zahrnuje téměř čtvrtinu všech vědeckých časopisů a monografií z oblasti přírodních věd, techniky, technologie, výpočetní techniku, matematiku, ekonomiku, management atd. Indexuje a prohledává téměř 10 milionů článků a 10 000 knih. Odborné časopisy tvoří největší sbírku dokumentů (asi 2 500), ale naleznete zde i e-knihy, příručky nebo referenční díla. Řádově tisíce vědeckých článků je dostupných v plném textu. Retrospektiva je až po počátek 19. století. Obsahuje i Freedom Collection, která obsahuje volné tituly.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ