Další multioborové databáze


Wiley Online Library je nástupkyní dobře známé platformy Wiley InterScience. Zpřístupňuje více než 1900 titulů časopisů vydavatelství Wiley. Obsahuje zhruba 4 miliony článků ze všech vědeckých oborů (přírodní vědy, ekonomie, medicína, informatika, vzdělávání atd.). Databáze obsahuje více jak 4 miliony článků z 1500 časopiseckých titulů. Dále v databázi naleznete více jak 10 tisíc knih, referenční knihy, laboratorní protokoly a jiné. Plné texty sahají až do roku 1997.

 


Elektronické časopisy a knihy od vydavatelství Emerald tvoří velmi cennou kolekci titulů zejména pro oblast managementu, ekonomiky, sociálních věd, ale i knihovnictví a mnoha dalších disciplín.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ