Scopus

Scopus od společnosti Elsevier je nejrozsáhlejší citační a abstraktovou databází recenzované vědecké literatury zahrnující časopisy, knihy a konferenční sborníky především z oblasti medicíny, přírodních věd a sociálních věd. Databáze obsahuje přes 70 milionů záznamů zahrnujících přes 5 tisíc vydavatelů a více než 23 tisíc titulů, z nichž některé jsou pokryty již od roku 1788. Dále je zde obsaženo přes 1,4 miliardy citací po roce 1970, 16 milionů autorských profilů a 70 000 institucionálních profilů. Scopus nabízí i analytické nástroje pro sledování a vizualizaci výzkumu. To vše zaměřené multiregionálně a multioborově.

V roce 2008 byla databáze SCOPUS vybrána Radou pro výzkum, vývoj a inovace jako jeden z dalších zdrojů pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice.

Ve Scopus lze vyhledat indikátor Hirschův index.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ