SpringerLink

SpringerLink je jednou ze světově nejvýznamnějších online služeb pro oblast vědy, techniky a medicíny. Uživatelé této služby mají k dispozici online vyhledávání v knižní a časopisecké produkci vydatelství Springer-Verlag. Dále je zahrnuta i produkce dalších vydavatelství, např. Kluwer, Urban and Vogel, Steinkopff, a Birkhäuser. Databáze obsahuje více než 4 milióny dokumentů z 2500 odborných časopisů, přes 50 tisíc knih, protokoly a další.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ