Příklady citací u elektronických zdrojů

Povinným údajem je dostupnost a přístup (URL nebo DOI – pokud má dokument DOI, pak se uvádí pouze DOI).

URL se uvádí spojením Dostupné z.

Pokud to jde, používejte u elektronických dokumentů co nejpřesnější datum.

Pokud jsou dostupné nakladatelské údaje, mohou se zapisovat také nakladatelské také při citování elektronické verze knihy.

Typ dokumentu [online] se u elektronických dokumentů neuvádí, uvádí se jen u specifických případů, např. [DVD], [obrázek], [brožura].

Elektronická kniha

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. (Vydání). Místo vydání: Nakladatelství. Dostupnost

Mauss, S., Berg, T., Rockstroh, J., Sarrazin, C., & Wedemeyer, H. (2018) Hepatology: a clinical textbook (9th ed.). Dostupné z https://www.hepatologytextbook.com/


Elektronický článek

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev článku. Název: Podnázev zdrojového dokumentu, Ročník(Číslo), Rozsah stran. Dostupnost (DOI/URL)

Hoshikawa, T., Yoshioka, S., Kamijo, S., & Inoue, M. (2013). Photoinduced Direct Cyanationof C(sp3)-H Bonds. Synthesis, 45(07), 874-887. https://doi.org/10.1055/s-0032-1318325


Elektronický příspěvek ve sborníku

Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev příspěvku. In J. Příjmení (Eds)., Název: Podnázev zdrojového dokumentu. (Vydání, rozsah stran). Místo vydání: Nakladatelství. Dostupnost

Harris, J. S. (2006). Factors improving outcomes in workers’ compensation. In S. S. Teleki, A. E. Dembe, J. S. Harris, T. M. Wickizer, D. O. Farley, & B. O. Wynn (Eds.), Research colloquium on workers’ compensation medical benefit delivery and return to work (s. 51-69). Dostupné z http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/2006/RAND_CF214.pdf


Webové stránky

U online zdrojů je možné připojit také datum navštívení online zdrojů v hranaté závorce před údaj o dostupnosti.

Příjmení, J. (Rok, měsíc, den). Název: Podnázev stránky. Vydavatel webové stránky. Dostupnost

Haidt, J. (2008, September 8). What makes people vote Republican?  Edge [cit. 2020-04-01]. Dostupné z https://www.edge.org/conversation/what-makes-vote-republican

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. Dostupné z https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death


Příspěvek na blogu

Příjmení, J. (Rok, měsíc, den). Název: Podnázev příspěvku. Název blogu. Dostupnost

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. Dostupné z https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/


Obrázek

Příjmení, J. (Rok, měsíc, den). Název: Podnázev obrázku/fotografie [typ dokumentu]. Název zdrojového webu. Dostupnost

Denali National Park and Preserve. (2013). Lava [fotografie]. Flickr [cit. 2020-04-01]. Dostupné z https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/


Příspěvek na sociální síti

Pokud nevíme skutečné jméno, uvádí se pouze přezdívka (nickname), jako název se uvede název fotografie nebo zvýrazněná část popisu.

Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (2019, Prosinec 3). “It’s always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s loved, and where people are [obrázek]. Instagram [cit. 2020-04-01]. Dostupné z https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/

Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would  [Tweet]. Twitter [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152


Online video

Příjmení, J. (Rok). Název videa [online video]. Dostupnost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2020, Únor 17). Den otevřených dveří  [online video]. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=VgIk2plpiFk


Film

Příjmení, J. (režisér). (Rok). Název filmu [film]. Země původu: Studio.

Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind  [film]. USA: Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.


České zákony

Název a označení citovaného zákona/části. (Rok). Název zdroje. Dostupnost

§ 23a odst. 2 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). (2000). Zákony pro lidi.cz. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133#p23a-2-a


Závěrečné práce

Příjmení, J. (Rok). Název práce (druh práce, název vysoké školy, místo). Dostupnost

Sytařová, I. (2015). Vliv vegetačních a skladovacích podmínek na obsah bioaktivních látek u netradičních druhů ovoce (Disertační práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín).

Komárková, E. (2019). Návrh metodiky přípravy drobného podnikatele na daňovou kontrolu (Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín]. Dostupné z http://hdl.handle.net/10563/45836


Rozhovor, e-mail

Osobní komunikace, osobní korespondence nebo e-mailová komunikace se necituje. V textu se pouze objeví odkaz na tyto rozhovory, např. Novák A. (osobní rozhovor, 10. května 2016).

Back to: Jak citovat podle APA > Jak citovat citovat podle APA