Uvádění stran v odkazu na citaci

V místě, kde citujete konkrétní publikaci, uvedete v kulatých závorkách autora, příp. název publikace, a datum vydání.

U přímých citací se konkrétní strana uvádí vždy (připojuje se čárkou za datum vydání), je to doporučeno i parafrází.

Pokud se rozhodneme používat i u parafrází, už to musíme v celém dokumentu dodržet.

Číslo strany se uvádí v referenci/odkazu na citaci v textu, např. Novák (2008, s. 15) nebo (Gavora, 2010, s. 16).

Pokud dokument není číslován (např. webová stránka), číslo se neuvádí.

Back to: Jak citovat podle APA > Jak citovat citovat podle APA