Co je APA?

Citační styl APA (American Psychological Association) = se používá zejména ve společenských vědách, např. v psychologii, pedagogice a dalších. Je založen na systému citování Autor-datum (podobně jako je harvardský systém u ČSN ISO 690).

Základní pravidla pro citování

Co je pro citování důležité?

  • ujasnit si, proč a co chceme citovat
  • co nejpřesněji identifikovat citovaný dokument
  • určit, o jaký typ dokumentu se jedná

APA publikační manuál

Jedná se o soubor pravidel, který by měli dodržovat autoři, kteří píší texty v rámci sociálních a behaviorálních věd. Příručka je velmi podrobná. Součástí manuálu je obsáhlá část věnovaná citacím a citování. V roce 2020 vyšla již sedmá verze těchto pravidel (vychází v angličtině).

zdroj: https://apastyle.apa.org/

Obecná pravidla


Pokud nejsou údaje o názvu v latinkovém písmu, napíše se název v originále a do hranaté závorky se připojí latinkový přepis.

Rendszerváltás a felsőoktatásban Bologna-folyamat, modernizáció [Change of regime in tertiary education: The Bologna process and modernization]

Dodržují se pravidla pravopisu pro daný jazyk (velká písmena, interpunkce atd.).

Údaje o rozsahu nebo dostupnosti se píší v jazyce tvorby citace (čeština).

220 s.
s. 75–95

Ostatní údaje se píší v jazyce dokumentu.

2nd ed.
3rd rev. ed.
Vol.
No.
Ed.
Eds.

V citacích se neobjevují identifikátory jako ISBN (u knih), ISSN (u časopisů). Je povinné ale uvádět identifikátor DOI, pokud ho daný zdroj má.

 

 

Back to: Jak citovat podle APA > Jak citovat citovat podle APA