Sekundární citování

Používá se jen v případě, že originální práce není dostupná.

Pokud to je možné, vždy citujeme původní primární zdroj.

V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme.

(Beran, 2014, podle Vetešník & Jelenka, 2016)

  • Beran, 2014 – původní zdroj, ke kterému nemáme přístup
  • Vetešník & Jelenka, 2016 – zdroj, ze kterého citujeme a ze kterého čerpáme – ten se uvádí v seznamu použité literatury

Vetešník, P. & Jelenka, L. (2016). Dopravní právo. Praha: C. H. Beck.

Back to: Jak citovat podle APA > Jak citovat citovat podle APA