Tvorba seznamu použité literatury

Vše, co je v textu citováno, se musí objevit v seznamu použité literatury na konci práce.

Seznam je řazen abecedně.

Více děl jednoho tvůrce se řadí od nejstaršího.

Pokud jsme použili více děl od stejného autora se stejným rokem publikování, u roku se uvádí malá písmena abecedy pro rozlišení.

  • Novák (2016a)
  • (Novák, 2016b)

Toto písmeno se uvádí jak v odkazu na citaci v textu, tak v seznamu použité literatury.

Back to: Jak citovat podle APA > Jak citovat citovat podle APA