Zdroje pro ekonomii, management, marketing, veřejnou správu

Přehled licencovaných databází pro oblast ekonomie najdete na našem portálu.

Knihovny — odborných knihoven pouze s tématikou ekonomickou není mnoho. Knihovna českého statistického úřadu https://www.czso.cz/csu/czso/knihovna a Odborná knihovna Ministerstva financí ČR http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna jsou spíše výjimkou.

Dobré je se zaměřit na univerzitní knihovny, tam kde se ekonomie či ekonomika studuje:
Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)  http://ciks.vse.cz/
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně http://katalog.mendelu.cz
Středisko vědeckých informací — knihovna MUNI https://www.econ.muni.cz/stredisko-vedeckych-informaci
Knihovna UTB Zlín http://katalog.k.utb.cz

Pro ekonomické využití dobře slouží specializované báze se statickými a firemními informacemi. Patří sem zejména statistické úřady věstníky a adresáře firem či různé analytické zprávy. Téma je rozvedené také v kurzu Šedá literatura: Statistická dataFiremní informace.

Obchodní rejstřík https://or.justice.cz
Obchodní věstník http://ov.ihned.cz
Živnostenský rejstřík http://www.rzp.cz
Český statistický úřad https://www.czso.cz/
Data Grantové agentury ČR http://www.gacr.cz/

Zahraniční ekonomická data

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat
Euromonitor international http://www.euromonitor.com/
WHO- data and statistics http://www.who.int/research/en/
UNSD Statistics Databases http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
International trade and tariff data http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

Ekonomické portály

Oficiální portál pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/
Ihned Ekonomický a zpravodajský server Hospodářských novin  http://ihned.cz/
Ekonomický server ČTK http://www.financninoviny.cz/
Data information http://www.datamonitor.com/ 
Manager Web http://managerweb.ihned.cz/
E15 http://www.e15.cz/ 
Bankovnictví http://bankovnictvi.ihned.cz/
Czech business and Trade http://www.doingbusiness.cz
Auco Czech EconomicReview http://auco.cuni.cz/
Scientia et Societas http://www.sets.cz/

Časopisy

Acta Oeconomica Pragensia http://www.vse.cz/aop/index.php
Ekonomické studie a analýzy VŠFS http://www.vsfs.cz/?id=1042
Ekonomie a Management http://www.ekonomie-management.cz/
Ekonom http://ekonom.ihned.cz/
Euro http://www.euro.cz
Profit http://www.profit.cz/
Politická ekonomie http://www.vse.cz/polek/ 
CIO Business World http://businessworld.cz/
Business Spotlight http://business-spotlight.ihned.cz/

Management

HR News http://www.hrnews.cz/
HR forum http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/
Moderní řízení http://modernirizeni.ihned.cz/
HR server http://www.hr-server.cz/
Management mania http://managementmania.com/
Management news http://www.managementnews.cz/
CRM portál http://www.crmportal.cz/

Marketing

Marketingové zdroje si můžete také stáhnout ve formátu pdf
Marketingové noviny http://www.marketingovenoviny.cz/
Fresh marketing http://www.freshmarketing.cz/
Strategie http://strategie.e15.cz/
Marketing a media http://mam.ihned.cz/
Buzz Mag http://buzzmag.cz/
Marketing journal http://www.m-journal.cz/cs/
Česká marketingová společnost http://www.cms-cma.cz/
Market research http://www.marketresearch.com

Ekonomika v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch
Czech tourism http://www.czechtourism.cz/
Časopis pro COT business http://www.cot.cz/
Portál pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/
WorldTourismOrganisation http://unwto.org/en
AHR forum http://www.ahrcr.cz/cz/ahr-forum-ceskeho-pohostinstvi
Czech Hospitality and TourismPapers http://www.vsh.cz/cs/veda-a-vyzkum/recenzovany-casopis-vsh/

Veřejná správa

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz
Deník Veřejné správy http://www.dvs.cz/
Veřejná správa online http://vsol.obce.cz/
Egovernment http://www.egovernment.cz/
Informační systémy veřejné správy http://www.isvs.cz/
Internet ve státní správě a samosprávě http://www.isss.cz/
Časopis Veřejná správa http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx
Časopis Obec a finance http://www.obecafinance.cz/
Moderní obec http://moderniobec.ihned.cz/

Finance, daně, účetnictví

Portál finanční poradce http://fpweb.ihned.cz/
Finance a úvěr http://journal.fsv.cuni.cz/
Finanční aktuality http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Financial-Update/Stranky/default.aspx
Finanční, daňový a účetní bulletin http://fdub.cz/
Finanční management http://financnimanagement.ihned.cz/
Finanční zpravodaj http://mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj.html

Daně a finance http://www.websee.cz/comeniusprint/index.php?id=10534
Daně a právo v praxi http://www.danarionline.cz/archiv/archiv-casopisu-DaP/
Daňový expert http://www.danarionline.cz/archiv/archiv-casopisu-dex/
Časopis Daňový tip http://www.du.cz/dt/

Účetní kavárna http://www.ucetnikavarna.cz/
Svaz účetních http://www.svaz-ucetnich.eu/
časopis Účetnictví v praxi http://www.ucetnikavarna.cz/ucetnictvi-v-praxi/archiv-casopisu-uvp/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB