Firemní informace

Do šedé literatury je zahrnutá i tzv. firemní literatura: interní tisky společností, firemní monografie, periodika, prospekty, návody, ceníky, výroční zprávy, nepublikované překlady.

Cílem je propagovat nebo přímo prodat výrobek či službu, jsou součástí marketingových průzkumů. Velká část je tištěná, lze je získat na konferencích, veletrzích, u velkých společností v informačních a propagačních centrech. Cenné jsou výroční zprávy a zprávy o hospodaření. Základním zdrojem pro vyhledávání informací o společnostech jsou rejstříky a věstníky podnikatelských subjektů.

Výpis z elektronického Obchodního věstníku

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura