Statistická data

Statistická data představují informace ve formě hodnot určitého jevu, které dále slouží jako parametry pro srovnání či analýzu v určité oblasti. Vznikají sběrem dat z určitého vzorku za předem stanovených podmínek.

Statistiky se využívají v nejrůznějších odvětvích, nemusejí být oficiálně publikovány, proto se mohou řadit do šedé literatury. Podklady lze získat v různých přehledech, výročních zprávách adresářích a databázích. Významně se tato data využívají v ekonomice (analýzy, SWOT analýzy firem, zjišťování konkurenceschopnosti atd). Statistické data lze čerpat ve specializovaných statistických publikacích, tyto informace poskytují také komerční společnosti ovšem za úplatu.

Statistická data se získávají zpětně podle monitorování skutečnosti, proto nemusí být vždy k dispozici za poslední období (většinou čtvrtletí). Čím větší objem dat instituce zpracovává, tím více může docházet ke zpoždění.

Nejznámější v ČR je Český statistický úřad, data jsou ve formátu xls nebo pdf, je možné je přímo upravovat do grafů nebo spojovat jednotlivé tabulky. K úřadu náleží Ústřední statistická knihovna.

Data Grantové agentury ČR přináší statistiky o grantových přihláškách za poslední roky, seznamy projektů s udělenými granty, ukončené projekty, stručnou charakteristiku výsledků a hodnocení GA ČR. Zahraniční statistiky nabízí Eurostat, k dispozici jsou zde ke stažení celé publikace se statistickými údaji. Eurostat se zaměřuje přímo i na oblast vědy, technologií a inovací .

 

Back to: Šedá literatura > Šedá literatura