Odkazy na citace v textu

Co jsou to odkazy?

Existuje několik metod, jak zapisovat odkazy na citace v textu: harvardský systém, metoda číselných odkazů a metoda poznámek. Všechny metody mají svá pro a proti. Doporučujeme metodu odkazování v závěrečných pracích volit na základě požadavků fakulty či ústavu, popř. po dohodě s vedoucím práce.

  • metoda jméno–datum (harvardský systém) — hojně používaná zejména v USA, známá také jako „metoda prvku a data“. V závěrečných pracích se na UTB využívá na: FAME, FLKŘ, FHS, FMK.
  • metoda číselného odkazu — metoda používaná především v přírodních a technických vědách. V závěrečných pracích se na UTB využívá na: FAI, FT.
  • metoda průběžných poznámek — často se kombinuje se seznamem zdrojů na konci dokumentu. V závěrečných pracích se na UTB využívá na: FMK.

Pro studenty, kteří nejsou příliš zběhlí v práci s textovým editorem, je nejvhodnější metodou Harvardský systém, který nevyžaduje nastavování křížových odkazů či poznámek pod čarou. Navíc je hojně používán zejména v humanitních vědách.

Metoda číselných odkazů má tu výhodu, že je možné se v elektronické verzi práce rychle prokliknout na zdroj a není nutné scrollovat na konec textu. Tato metoda si žádá využití křížových odkazů a jejich pečlivou kontrolu. Je tedy z hlediska formátování náročnější.

Metoda poznámek nabízí čtenáři práce bibliografickou citaci přímo na konkrétní stránce pod čarou, což je velmi pohodlné. Nastavení poznámek pod čarou je navíc velice jednoduché. Na druhou stranu se doporučuje uvedení abecedního seznamu bibliografických citací na konci dokumentu, takže uvádíte citace v dokumentu dvakrát, což je samozřejmě práce navíc.


Mrkněte se na jednotlivé metody a naučte se správně odkazovat na citace ve své práci:

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat