Zdroje pro zemědělství a potravinářství

Přehled licencovaných databází pro oblast zemědělství a potravinářství najdete na našem portálu.

Knihovny

Zemědělská a potravinářská knihovna http://www.nzpk.cz/
Knihovna Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/__C125717D00521D29.nsf
Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze http://www.sic.czu.cz/cs/
Knihovna Mendelovy univerzity v Brně http://uvis.mendelu.cz/informacni-centrum
Informační centrum bezpečnosti potravin http://www.bezpecnostpotravin.cz/
Zahraniční knihovny http://www.nzpk.cz/zahranicni-knihovny/

Časopisy

Agricultural journals http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis
http://acta.mendelu.cz/
Časopis Vinařský obzor http://www.vinarskyobzor.cz/
Vinařské noviny http://www.vinarske-noviny.cz/
Vinič a vino http://www.vinicavino.sk/
Cosmetics and Toiletries http://www.cosmeticsandtoiletries.com
Potravinářský zpravodaj, Potravinářská revue
http://www.agral.cz/Publikacekesta%C5%BEen%C3%AD/tabid/730/language/cs-CZ/Default.aspx
Maso http://maso.cz/

Výzkumné ústavy a centra

Ústav zemědělské ekonomiky a informací http://www.uzei.cz/
Česká akademie zemědělských věd http://www.cazv.cz/
Výzkumný ústav potravinářský http://www.vupp.cz/czvupp/
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský http://www.ukzuz.cz/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.gov.cz/
Potravinářská komora české republiky http://www.foodnet.cz/

Agrární komora České republiky http://www.agrocr.cz/
Národní agentura pro zemědělský výzkum http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/
Česká technologická platforma pro potraviny http://www.ctpp.cz/

Výzkumný ústavu pivovarský a sladařský http://www.beerresearch.cz 
Chmelařský institut Žatec http://www.chizatec.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby https://www.vurv.cz/index.php
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž http://www.vukrom.cz/knihovna
Výzkumný ústav zemědělské techniky http://www.vuzt.cz/

Portály a  speciální databáze

Agronavigátor http://www.agronavigator.cz/
Agrární portál http://www.agris.cz/
Agroweb http://www.agroweb.cz/
Food Science Central FSTA https://www.ifis.org/

Terminologický slovník http://www.agronavigator.cz
Databáze bezlepkových výrobků http://www.potravinybezlepku.cz/
Centrum pro databázi složení poravin http://www.czfcdb.cz/
Zemědělské portály v ČR http://www.nzpk.cz/zemedelske-portaly-v-cr/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB