Zdroje pro výchovu a vzdělávání

Přehled licencovaných databází pro oblast vzdělávání najdete na našem portálu.

Knihovny

Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npmk.cz/knihovna
Slovenská pedagogická knižnica http://www.spgk.sk
Univerzita Karlova Praha – Ústřední knihovna http://www.cuni.cz/UK-689.html
Masarykova univerzita v Brně – Ústřední knihovna http://www.ped.muni.cz/wlib/ 
Západočeská univerzita v Plzni – Knihovna http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/Pedagogicka-knihovna.html
National library of education http://www.ed.gov/NLE/index.html

Časopisy

Informatorium 3-8:  Měsíčník pro předškolní výchovu  http://www.portal.cz/info
Paidagogos http://www.paidagogos.net/
Učitelské noviny http://www.ucitelskenoviny.cz/
časopis Pedagogika http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
Orbis scholae  http://www.orbisscholae.cz/
Pedagogická orientace http://journals.muni.cz/pedor/index
Studia Pedagogica http://www.phil.muni.cz/journals/studia-paedagogica
časopis E-Pedagogikum http://www.pdf.upol.cz/veda/odborne-casopisy/e-pedagogium/

Portály k podpoře vzdělávání a informování odborné veřejnosti

Ministerstvo školství ČR www.msmt.cz
Výzkumný ústav pedagogický Praha www.vuppraha.cz
Metodický portál pro rámcoý vzdělávací program http://rvp.cz/
Česká školní inspekce http://www.csicr.cz
Předškoláci http://www.predskolaci.cz

Další zdroje

Statistická ročenka školství 2009/2010 – výkonové ukazatele http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
Vývojové ročenky Školství v ČR http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vyvojova-rocenka
Vyhlášky, výklady, směrnice, věstníky http://www.msmt.cz/urednik
Koncepce a informace o vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani
Dokumenty české školní inspekce http://www.csicr.cz/cz/dokumenty
EURYDICE – síť o vzdělávání v Evropě http://eacea.ec.europa.eu/
Dokumenty Evropské komise http://ec.europa.eu/news/culture/110222_cs.htm

Nakladatelství pedagogické literatury

Paido http://www.paido.cz/
Nakladatelství Fraus http://ucebnice.fraus.cz/
Portál http://www.portal.cz/
Grada Publishing http://www.grada.cz/

Pro předškoláky, školáky a studenty

Zdroje pro učitelství MŠ si můžete stáhnout ve formátu pdf
Zdroje pro učitelství SŠ si můžete stáhnout ve formátu pdf
E-knihy pro předškoláky http://www.predskolaci.cz/?page_id=12017
Rádio Pohádka http://www.abradio.cz/radio/46/radio-pohadka/
Pro tvořivé děti http://www.omalovanka.com

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB