Výchova a vzdělávání


Databáze ERIC je nejvýznamnějším informačním zdrojem pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání. Systém je bibliografické povahy, avšak v poslední době roste počet dokumentů, které jsou k dispozici plnotextově.

 


Databáze Teacher Reference Center poskytuje indexování a abstrakty 280 nejpopulárnějších periodik a časopisů pro učitele a správce, která pomáhají profesionálním pedagogům.

 


Elektronické časopisy a knihy od vydavatelství Emerald tvoří velmi cennou kolekci titulů zejména pro oblast managementu, ekonomiky, sociálních věd, ale i knihovnictví a mnoha dalších disciplín.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ