Zdroje pro chemii

Přehled licencovaných databází pro oblast chemie najdete na našem portálu.

Výzkumná pracoviště

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR http://www.jh-inst.cas.cz/www/ 
Ústav analytické chemie AV ČR http://www.iach.cz/
Česká společnost chemická http://www.csch.cz/ 
Výzkumný ústav anorganické chemie http://www.vuanch.cz

Časopisy

Chemické listy, Chemistry Views… http://www.csch.cz/publikace/
Bulletin Asociace českých chemických společností http://chemicke-listy.cz/Bulletin/
Chemical week http://www.chemweek.com/home/
Collection of Czechoslovak Chemical Communications http://cccc.uochb.cas.cz/
Chemický vzdělávací portál http://chemie.gfxs.cz/ 
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/

Patentové informace

Úřad průmyslového vlastnictví https://upv.cz/cs.html
European patent office http://www.epo.org/
United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/
Google Patents http://www.google.com/patents
World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

Zahraniční zdroje

American chemical society http://portal.acs.org/
European Chemicals Agencyhttp://echa.europa.eu 
European Chemical Industry Council  http://www.cefic.org
Chemical online web http://www.chemicalonline.com 
Chemweb http://chemweb.com
Chemi industry http://www.chemindustry.com
Chem ID http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
Chemindex http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html
IAEA International Atomic Energy Agency http://www.iaea.orgIntegrated Risk Information System http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry http://www.iupac.org
NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov/chemistry
Organic chemistry Worldwide   http://www.organicworldwide.net/
Royal Society of Chemistry http://www.rsc.org
Toxicology Data Network http://www.toxnet.nlm.nih.gov/

Další zdroje

Laboratorní průvodce http://www.labo.cz/ 
Periodické tabulky více než 40 jazyků  http://www.ptable.com/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB