Chemie


Royal Society of Chemistry Journals je velmi cenný informační zdroj pro oblast chemie. Plnotextový přístup se vztahuje na zhruba 30 elektronických časopisů. K dispozici jsou však pouze archivy časopisů dle retrospektivy jednotlivých titulů. Aktuální čísla nejsou dostupná.

 


American Chemical Society Journals je databáze elektronických časopisů a dalších publikací z produkce American Chemical Society. ACS je plnotextová databáze chemických časopisů produkovaných American Chemical Society od roku 1879 do současnosti. V databázi se nalézá více jak 50 časopisů, které jsou v této oblasti jedny z nejvíce uznávaných. Časopisy obsažené v databázi ACS jsou na prvních místech v sedmi základních chemických kategoriích a osmi dalších kategoriích v hodnocení impakt faktorem Thomson Reuters. Přístup k plným textům je ve formátu HTML a PDF.

 


SciFinder je vědecký zdroj, který umožňuje přístup k databázím CAS zahrnujícím literaturu mnoha vědních oborů např. biomedicína, chemie, materiálové inženýrství a mnoho dalšího. Jedná se především o nejrozsáhlejší chemickou databázi zahrnující elektronickou podobu Chemical Abstracts.
Registrace a vytvoření účtu je nutné pro každého uživatele. Při registraci je nutné být v síti UTB a registrovat se pomocí univerzitní e-mailové adresy.

 


Databáze Reaxys od společnosti Elsevier je vytvářena na základě požadavků výzkumných pracovníků a obsahuje velké množství různých sloučenin ze všech oblastí chemie a k nim i příslušející fyzikálně-chemické vlastnosti, reakce a syntézy, které jsou navázány na bibliografické údaje o zdrojích, kde byla daná data publikována. Databázi je možné prohledávat pomocí chemických struktur, reakcí i bibliografických údajů zdrojové literatury.

 

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ