Úprava abecedního seznamu bibliografických citací

Abecední seznam bibliografických citací by měl být uspořádán podle níže uvedených zásad. V určitých případech lze použít alternativní pořadí. Např. v seznamu bibliografických citací uspořádaných předmětově je v jednotlivých bibliografických citacích vždy řazen název na prvním místě a tvůrce až druhý, v seznamech map je na prvním místě název oblasti, v seznamech filmů název apod.

 1. Pokud autor cituje své jiné práce (tzv. autocitace), v seznamu bibliografických citací tyto práce umístí před ostatní prameny, které jsou dále řazeny abecedně.
 2. Bibliografická citace dokumentu jednoho tvůrce předchází bibliografickým citacím děl více tvůrců, které začínají stejným jménem.

  BĚLOHLÁVEK, František. 15 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. …
  BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. …
 3. Více bibliografických citací děl jednoho tvůrce se řadí od nejstaršího dokumentu.

  BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. 4. vyd. Brno: CP Books, 2005. ISBN 978-80-247-3001-1.
  BĚLOHLÁVEK, František. 15 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3001-1.
 4. Bibliografické citace děl více tvůrců, které začínají stejným jménem, se řadí chronologicky.

  NOVÁK, Jan.
  NOVÁK, Jan et al.
  NOVÁK, Jan a Zdeněk NOVOTNÝ. … 2008
  NOVÁK, Jan a Jaroslav ADAMEC. … 2010
Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat