Modely a příklady citací: elektronické dokumenty

U informačních zdrojů dostupných na internetu postačí jako formát uvést termín „online“, ale je možné jej i přesněji identifikovat (např. obrázek, graf atd.).

Online
Online, obrázek
Online, graf
Online, video

V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole vynecháváme.

Dodatečné informace týkající se požadavků na systém se uvádí jako poznámky a uvádí na konec citace a uvádí se formulací „Požadavky na systém“ nebo „Systémové požadavky“. Může se zde objevit název operačního systému a jeho verze, velikost souboru, požadavky na software, atd. Požadavky lze oddělit např. středníkem.

Systémové požadavky: PC Windows 2000, XP, Server 2003, Vista 7; 512 MB RAM; 200MB místa na disku.

Dalším povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen (přesné URL, URI apod.) Doplňuje se také způsob přístupu ke zdroji, není-li zřejmý z odkazu.

Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1080/00207590802644766
Dostupné z: Wiley, https://doi.org/10.1080/00207590802644766

Pokud obsah přebíráme z placené databáze, která není volně dostupná (EBSCO, ProQuest, Emerald apod.), zapíšeme za dostupnost výraz [paywall], což znamená, že se jedná o placený zdroj.

Dostupné z: EBSCOhost, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1723798&lang=cs&site=eds-live. [paywall].

Posledním povinným údajem pro e-zdroje je datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací „cit.“ (= citováno). Datum zapisujeme ve tvaru RRRR-MM-DD.

Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2005.08.010. [cit. 2022-01-16].

Elektronické monografie

Tvůrce. Název: podnázev. Formát. [Vedlejší název]. Vydání. Vedlejší tvůrce (role). Název a číslo edice. Místo: Nakladatel, rok. Licence. Datum úprav. ISBN/eISBN. Trvalé identifikátory. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámky.

KALENDA, Jan. Vratký triumf: vývoj účasti na neformálním vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997 až 2016. Online. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2021. ISBN 978-80-7454-986-1. Dostupné z: Digitální knihovna UTB, https://doi.org/10.7441/978-80-7454-986-1. [cit. 2023-08-19].

BRITO, Michael. Participation Marketing: Unleashing Employees to Participate and Become Brand Storytellers. Online. London: Kogan Page, 2018. ISBN 9780749482107. Dostupné z: EBSCOhost, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1723798&lang=cs&site=eds-live. [paywall]. [cit. 2024-02-19].


Webové sídlo, webová stránka, příspěvek na webu

U částí elektronických dokumentů (v tomto případě webových) je třeba rozlišovat nesamostatnou část dokumentu a příspěvek. Webové sídlo je web jako celek (např. http://www.utb.cz). Webová stránka je nesamostatná část webového sídla a má stejného autora (např. https://www.utb.cz/univerzita/o-univerzite/struktura/). Příspěvkem do webového sídla může být např. příspěvek v blogu či jiné sekci, který má jiného autora, než webové sídlo jako celek, či obrázek, tabulka, graf atd. (např. https://www.utb.cz/aktuality-akce/studenti-diskutovali-s-guvernerem-ceske-narodni-banky/).

Webové sídlo jako celek

Tvůrce. Název sídla: podnázev. Formát a typ zdroje. Vydání, verze. Datum úprav/vydání. Dostupnost. [Datum citování].

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Výzkum a vývoj v České republice. Online. ©2015. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz. [cit. 2023-08-19].

Webová stránka

Tvůrce. Název webové stránky. Formát a typ zdroje. Vydání, verze. Název sídla. Datum úprav/vydání. Dostupnost. [Datum citování].

KNIHOVNA UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Najdete u nás. Online. ©2023. Dostupné z: https://knihovna.utb.cz/najdete-u-nas/. [cit. 2023-08-19].

Pozn. Pokud je autor webové stránky shodný s názvem celého webu, tak se uvádí pouze autor a název sídla (celku) se vynechá.

Příspěvek na webu (textová aktualita, blog, obrázek, tabulka, graf, podcast atd.)

Pokud chceme citovat např. příspěvek na blogu, blog, aktualitu na webovém portálu, heslo z encyklopedie, obrázek, tabulky, grafy atd.

Tvůrce. Název příspěvku. Formát a typ zdroje. In: Tvůrce. Název služby. Datum publikování. Dostupnost. [Datum citování].

DUPALOVÁ, Zuzana. Biochemik Jan Konvalinka převzal cenu předsedkyně RVVI za popularizaci. Online. In: Akademie věd České republiky. 8. 12. 2023. Dostupné z: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Biochemik-Jan-Konvalinka-prevzal-cenu-predsedkyne-RVVI-za-popularizaci/. [cit. 2023-12-19].

STRŽÍNKOVÁ, Sabina. Židle Tammi. Online, obrázek. In: Showcase FMK UTB. 2022-02-13. Dostupné z: https://showcase.fmk.utb.cz/prumyslovy-design/zidle-tammi/. [cit. 2023-12-19].

STATISTA. Number of Spotify premium subscribers worldwide from 1st quarter 2015 to 3rd quarter of 2023 (in millions). Online, graf. In: Statista. October 2023. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/244995/number-of-paying-spotify-subscribers/. [cit. 2023-12-19].

PLATZOVÁ, Magdalena. Ranní úvaha: Myší kouzlo. Online. In: ČRo Vltava. 8. 3. 2023. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/magdalena-platzova-mysi-kouzlo-8944002. [cit. 2023-03-12].

BRITISH LIBRARY. Digital scholarship blog. Online, blog. Dostupné z: https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/. [cit. 2023-03-08].

MÜNICH, Daniel. Jak pomáhat střední třídě. Online, blogový příspěvek. 13. 06. 2022, 16:02. Dostupné z: Aktuálně.cz, https://blog.aktualne.cz/blogy/daniel-munich.php?itemid=42856. [cit. 2023-03-15].


Příspěvek v elektronickém sborníku

Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Formát. In: Tvůrce/editor sborníku. Název sborníku: podnázev. Místo a datum konání konference. Vydání. Název a číslo edice. Místo: Nakladatel, rok, rozsah stran. Licence. ISBN/ISSN. Trvalé identifikátory. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámky.

SOUSEDÍKOVÁ, Lucie; ADÁMEK, Milan a HROMADA, Martin. Analysis of Polygraph Procedure and Data. Online. In: 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC). Crete, 19-22 July 2022. Crete: IEEE, 2022. Dostupné z: https://doi.org/10.1109/CSCC55931.2022.00009. [cit. 2023-03-14].


Elektronické časopisy

Název časopisu: podnázev. Typ zdroje. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. ISSN/eISSN. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámky.

JEP: the journal of electronic publishing. Online. Ann Arbor (Michigan, USA): University of Michigan Press, 1995–. ISSN 1080-2711. Dostupné z: https://journals.publishing.umich.edu/jep/. [cit. 2023-08-05].

Elektronický (odborný) článek

Tvůrce. Název článku. Formát. Název časopisu. Datum publikování, číslování, rozsah stran článku. Licence. ISSN/eISSN. Trvalé identifikátory. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámky.

DURPEKOVA, Silvie; DI MARTINO, Antonio; DUSANKOVA, Miroslava; DROHSLER, Petra a SEDLARIK, Vladimir. Biopolymer Hydrogel Based on Acid Whey and Cellulose Derivatives for Enhancement Water Retention Capacity of Soil and Slow Release of Fertilizers. Online. Polymers. 2021, vol. 13, no. 19. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/polym13193274. [cit. 2023-10-16].

EHLER, Edvard; NAKLÁDALOVÁ, Marie; HEŘMAN, Miroslav a URBAN, Pavel. Onemocnění bederní páteře – nová neurologická nemoc z povolání. Online. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2022, roč. 85/118, č. 5, s. 351-362. Dostupné z: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022351. [cit. 2023-03-14].

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat