Zdroje pro umění

Přehled licencovaných databází pro oblast umění najdete na našem portálu.

Architektura

Knihovny ČVUT (České vysoké učení technické v Praze) http://knihovny.cvut.cz/
Ústřední knihovna VUT Brno (Vysoké učení technické v Brně) http://www.vutbr.cz/uk
Portál pro umění a architekturu http://art.jib.cz/
Archi Web http://www.archiweb.cz/
Architektura online http://www.earch.cz/

Výtvarné umění a grafika

Portál pro umění a architekturu http://art.jib.cz/
Informační systém abART  http://abart-full.artarchiv.cz/
Archiv výtvarného umění http://www.artarchiv.cz/
Ústav dějin umění AV ČR http://www.udu.cas.cz/cs/
ArtBohemia http://www.artbohemia.cz/
Asociace muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/titulni

Fotografie

Československá fotografie http://www.csfotografie.cz/
Digitální fotomagazín http://www.digifotomag.cz/
Fotografování http://www.fotografovani.cz/
World Photography organisation http://www.worldphoto.org/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB