Zdroje pro sociální vědy

Přehled licencovaných databází pro oblast sociálních věd najdete na našem portálu.

Specializované knihovny

Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy http://knihovna.fsv.cuni.cz/
Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
Sociologický ústav AV ČR http://www.soc.cas.cz/info/cz/6/Publikace-a-periodika.html
Český sociálněvědný datový archiv http://archiv.soc.cas.cz/

Sociologie a Gender

Knihovna gender studies http://www.genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml
Gender http://www.genderonline.cz/
Gender studies http://www.genderstudies.cz/
Sociologický časopis http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu
Demografie http://www.demografie.info/

Sociální práce a sociální studia

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí http://www.vupsv.cz/
Sociální revue http://socialnirevue.cz/
Server Pečující http://www.pecujici.cz/prirucky.shtml
časopis Sociální práce http://socialniprace.cz/
časopis Sociální studia http://socstudia.fss.muni.cz/

Politologie

Parlamentní knihovna http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2000
Knihovna Václava Havla https://www.vaclavhavel.cz/
Český helsinský výbor http://www.helcom.cz/
Politologický časopis http://www.politologickycasopis.cz/
E-Polis http://www.e-polis.cz/
Acta Politologica http://acpo.fsv.cuni.cz/
Wikileaks http://wikileaks.org/

Žurnalistika

Centrální a novinářská knihovna http://knihovna.fsv.cuni.cz/SVI-a-knihovny-FSV/
Syndikát novinářů ČR http://syndikat-novinaru.cz/
Media žurnal http://www.mediazurnal.cz/
Česká tisková kancelář http://www.ctk.cz/
časopis Otázky žurnalistiky http://www.otazkyzurnalistiky.sk
International Federation of Journalists http://www.ifj.org/
European Journalism Centre http://www.ejc.net/

Mediální studia a komunikace

Česká média http://www.ceska-media.cz/
Mediator http://www.mediar.cz/
Newton media http://www.newtonmedia.cz/
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání http://www.rrtv.cz/
časopis Marketing a Media http://mam.ihned.cz/
časopis Socál http://social.ukmedia.cz/
Louč http://www.louc.cz/
Euromedia http://www.europemedia.net/
Alternet http://www.alternet.org/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB